Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Open monumentendag – Huize Lyndenstein

In het weekend van 12 en 13 september 2015 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit.

Huize Lyndenstein (Beetsterzwaag) is 12 september geopend voor alle bezoekers van de Open Monumentendag.

Huize Lyndenstein is een monumentaal pand in Beetsterzwaag en wordt tegenwoordig door Revalidatie Friesland gebruikt als kantoorpand. Lyndenstein is in 1821 gebouwd voor de grietman van Opsterland, Frans Godaert Baron van Lynden, naar een ontwerp van Abraham Bruinsma, architect te Leeuwarden.

Huize lyndenstein - Revalidatie Friesland

Freule Cornelia

Huize Lyndenstein dankt haar bestaan aan freule Cornelia Johanna Maria van Lynden, kleindochter van Frans Godaert. Ze was de dochter van Maria Catharina van Aijlva van Pallandt en baron Reinhard van Lynden. Met haar ouders woonde ze in de zomermaanden op Lyndenstein. Ze was begaan met het lot van de zieke en minder bedeelden in Beetsterzwaag en omgeving. In 1880 overleed ze op twintigjarige leeftijd aan tuberculose. Ter nagedachtenis aan freule Cornelia werd Huize Lyndenstein en de bijbehorende bezittingen ondergebracht in de Cornelia Stichting. Deze stichting had als doel: het kosteloos opnemen van zieke, gebrekkige of behoeftige minderjarige kinderen. Vanaf 1915 was Lyndenstein een kinderziekenhuis.

Corneliastichting

De Cornelia-Stichting is opgericht op 11 mei 1915 en genoemd naar Freule Cornelia van Lynden. In 1968 werden echter de zorgtaken overgedragen. Het doel van de Stichting bestaat vandaag de dag uit het bieden van financiële ondersteuning van allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van kinderen met een beperking.

Revalidatiecentrum

In 1958 werd besloten het kinderziekenhuis om te vormen tot een revalidatiecentrum voor kinderen. Huize Lyndenstein was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. In 1960 werd begonnen met de bouw van een nieuw centrum met paviljoens voor verschillende leeftijdsgroepen. Vanaf 1985 werden ook volwassenen opgenomen.In de periode 2002 tot 2004 werd een nieuw complex gerealiseerd.

Lyndenstein, de oorspronkelijke vakantievilla, fungeert tegenwoordig als kantoor voor Revalidatie Friesland en doet tevens dienst voor representatieve doeleinden. Met deze geschiedenis bestaat Revalidatie Friesland in 2015 maar liefst 100 jaar!