Symposium: NAH bij kinderen en jongeren

Nederlandse ziekenhuizen stellen jaarlijks naar schatting 19.000 keer een diagnose niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren. Onderzoek toont aan dat NAH vaker voorkomt dan tot nu toe werd aangenomen, maar ook dat de gevolgen groter zijn dan tot nu toe werd gedacht. Bovendien valt er bij de behandeling en begeleiding van deze jongeren nog een grote winst te behalen.

Krijg inzicht in de behandelmogelijkheden en ontdek wat er allemaal mogelijk is voor kinderen en jongeren met NAH. Tijdens dit geaccrediteerde symposium komen diverse sprekers aan het woord en kun je kiezen uit een inspirerend en gevarieerd workshopaanbod. Bekijk hiervoor het programma voor uitnodiging NAH symposium 13 oktober 2015

Bedankt voor alle enthousiaste reacties. Aanmelden is niet meer mogelijk – VOL!