Enquête regie afspraken

We zijn aan het onderzoeken op welke manier we ouders en patiënten meer regie kunnen geven over de geplande afspraken. We vinden jullie input hierbij belangrijk om zo optimaal te kunnen aansluiten bij jullie wensen en verwachtingen. Wij willen jullie daarom vragen een korte vragenlijst in te vullen (zie onderstaande link).

Graag ontvangen wij jullie reactie voor 5 december 2018.

Heb je vragen over de enquête? Stuur dan een e-mail naar: communicatie@revalidatie-friesland.nl

Alvast bedankt voor jullie deelname.

  • Heb je bij vraag twee 'JA' ingevuld dan kun je deze vraag overslaan.
    Als je bij vraag 3 'NEE' hebt ingevuld kun je deze vraag overslaan. Meerdere antwoorden mogelijk
    Als je bij vraag 4 'NEE' hebt ingevuld kun je deze vraag overslaan.