”Een gevoel van zelfstandigheid en vrijheid”

Het is donderdagmiddag en dus tijd voor de zwemles van Rob Wolf. Rob is zestien jaar, zit in een rolstoel en heeft de spierziekte ataxie van Friedreich.

De zwemles met de bewegingsagoog is echt zijn moment. Dan mag hij namelijk uit zijn rolstoel en kan hij zich vrij bewegen in het water. Als Rob via het liftje in het water zakt, wordt de glimlach op zijn gezicht steeds breder. Zodra zijn handen bij het water kunnen, spettert hij de therapeute giechelend nat.

In zijn element

Lachend bewegen ze zich samen voort in het water. Bewegingsagoog Wendy steunt Rob waar hij het nodig heeft. Rob is even helemaal in z’n element en geniet zichtbaar als hij zwemt. Zwemmen geeft Rob een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid en helpt hem om de gevolgen van de de spierziekte ataxie van Friedreich in te perken. Daarnaast heeft hij ook plezier aan dat ene uurtje bewegen per week.

Het belang van bewegen

Een bewegingsagoog helpt patiënten bij sport en bewegingssituaties. Er word gekeken naar de mogelijkheden om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten bewegen of sporten. Ook kan de bewegingsagoog helpen om een geschikte sport te vinden in de omgeving van de patiënt. Het doel van de behandeling is meer inzicht verkrijgen in het eigen kunnen, beter grenzen te kunnen aangeven en het eigen, vaak veranderde, lichaam te leren kennen.

Wendy: ”ik wil patiënten laten ervaren wat ze allemaal kunnen”.