Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Huisreglement

16-7-2021

Per direct is het dragen van een mondkapje weer verplicht!


We zijn blij dat onze zorg doorgaat. Met speciale voorzorgsmaatregelen en afspraken doen we er alles aan om een veilige omgeving voor u en onze medewerkers te creëren. Lees de informatie op deze pagina goed door voordat u naar Revalidatie Friesland komt. Zo weet u wanneer u wel en niet mag komen, welke voorzorgsmaatregelen u zelf moet treffen en wat u kunt verwachten op onze locaties. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Bekijk daarom regelmatig deze pagina.

Huisregels

Hieronder vindt u onze huisregels  die tot nader orde gelden:

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht (voor iedereen ouder dan 12 jaar) – geen uitzonderingen.
 • Blijf thuis bij klachten van verkoudheid of griep.
 • Blijf thuis als iemand uit uw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Kom zoveel mogelijk alleen.
 • We werken alleen op afspraak.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer of was uw handen bij binnenkomst.
 • Kom niet eerder dan de afgesproken tijd.
 • Ga direct na uw afspraak naar huis om ruimte te maken voor een ander.
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op onze locaties op.
 • Neem alle meegebrachte zaken (flesjes etc.) weer mee naar huis.
 • Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van het virus op.

Houdt u zich als patiënt niet aan onze huisregels, dan wordt het behandeltraject beëindigd.

Thuisquarantaine bij terugkomst uit gebied code oranje

Mensen die uit een gebied met CODE ORANJE komen, worden geacht om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. In deze 10 dagen (gerekend vanaf de dag van thuiskomst) mag u niet bij ons voor consult of behandeling komen. U kunt zich op de vijfde dag na aankomst in Nederland  laten testen om uw thuisquarantaine te verkorten. Daarna bent u, mits geen klachten, weer welkom.

Goed voorbereid naar Revalidatie Friesland

Om uw bezoek zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen, vragen wij u:

 • Thuis voor vertrek uw handen te wassen en sieraden af te doen. Bij ons op locatie wordt u gevraagd nogmaals uw handen te wassen.
 • Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.

Wat kunt bij ons op locatie verwachten?

Op iedere locatie wordt u bij binnenkomst verzocht uw handen te desinfecteren. Onze medewerkers wijzen u op de eventuele looproutes en vertellen waar u afspraak plaatsvindt. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van de medewerkers opvolgt.

Let op: poliklinische patiënten kunnen geen gebruik maken van een douchegelegenheid.

Het kan ook gebeuren dat een therapie – op het laatste moment – niet door kan gaan of wordt omgezet naar een online behandeling. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Bezoekregeling

We doen ons uiterste best om het coronavirus buiten de deur te houden. Dit heeft ook gevolgen voor de bezoekregeling aan de kliniek in Beetsterzwaag. Er geldt:

Per patiënt 2 bezoekers* per dag.

Voor de kinderafdeling geldt:

Per patiënt 2 bezoekers* per dagdeel (maximaal vier bezoekers per dag)

*  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoek. Kinderen  kunnen alsnog geweigerd worden als de groep te groot wordt.

Kom niet op bezoek bij een patiënt in de kliniek in Beetsterzwaag als u:

 • hoest,
 • verkoudheden bent,
 • koorts heeft of,
 • uit een besmet gebied komt welke door het RIVM is aangemerkt als besmet gebied.

Heeft u geen klachten en komt u op bezoek? Dan vragen wij u:

 • om regelmatig uw handen te wassen;
 • in de binnenkant van uw elleboog te hoesten en niezen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken en deze weg te gooien na gebruik;
 • geen handen te schudden;
 • 1,5 meter afstand te houden;

Bezoekers gebruiken de hoofdingang. We hanteren een bezoekerslijst en een controle bij de deur. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze strikte afspraken om teleurstellingen en eventuele vervelende situaties bij de deur te voorkomen. Bezoekers die zich niet aan deze regels willen houden, ontvangen een toegangsverbod.

Verwijzing

Patiënten kunnen net zoals anders worden doorverwezen door de huisarts of medisch specialist. Patiënten worden opgeroepen op basis van medische urgentie. U hoeft hiervoor niet zelf contact op te nemen met Revalidatie Friesland.

Binnenkort naar Revalidatie Friesland voor een afspraak?

Bij uw eerste afspraak bij Revalidatie Friesland nemen wij contact met u op. We vragen of uw verkoudheidsklachten of koorts heeft en nemen onze maatregelen met u door. We verzoeken u om zoveel mogelijk alleen naar de afspraak te komen tenzij dit medisch niet noodzakelijk is.

Restaurant

 • Het restaurant is open voor begeleiders/bezoekers.
 • Er mogen (per dag) 5 gasten mee-eten met onze patiënten. Resumé: per dag kunnen 5 patiënten ieder 1 gast meenemen. Gasten dienen dit vóór 15:00 uur ’s middags (op de betreffende dag) telefonisch of mondeling door te geven aan de keuken van ons restaurant. Een gast kan slechts voor 1 dag tegelijk opgeven (dit om iedereen de kans te geven om eens een keer mee te eten met een patiënt).

Bijeenkomsten en scholingsactiviteiten

Fysieke bijeenkomsten en scholingsactiviteiten zijn, hetzij onder voorwaarden, weer mogelijk.

(Ver)huur ruimtes

(Ver)huur van ruimtes (o.a. sporthal, zwembad en vergaderruimtes),  is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

We hanteren bij huurders de RIVM-richtlijnen: maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarnaast verwachten wij van huurders dat zij gedurende de hele periode dat zij een ruimte huren een coronacoördinator aanwijzen die er op toeziet dat:

 • er triage vooraf en aan de deur plaatsvindt;
 • de regels worden nageleefd,
 • de gebruikte materialen conform instructie worden schoongemaakt.

Heeft u een vraag of wilt u een ruimte huren? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar (088) 580 15 80.

Handige websites

https://www.rivm.nl
https://www.rijksoverheid.nl
https://www.ggdfryslan.nl/