Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Huisreglement

We zijn blij dat onze zorg doorgaat. Met speciale voorzorgsmaatregelen en afspraken doen we er alles aan om een veilige omgeving voor u en onze medewerkers te creëren. Lees de informatie op deze pagina goed door voordat u naar Revalidatie Friesland komt. Zo weet u wanneer u wel en niet mag komen, welke voorzorgsmaatregelen u zelf moet treffen en wat u kunt verwachten op onze locaties. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Bekijk daarom regelmatig deze pagina.

Huisregels

Hieronder vindt u onze huisregels  die tot nader orde gelden:

 • Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie op.
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op onze locaties op.
 • Blijf thuis bij klachten van verkoudheid of griep.
 • Blijf thuis als iemand in uw huis koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • We werken alleen op afspraak.
 • Kom zo veel mogelijk alleen. Als u wordt gebracht, vragen wij uw begeleider te wachten in de auto.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Schud geen handen.
 • Desinfecteer of was uw handen bij binnenkomst.
 • Kom niet eerder dan de afgesproken tijd.
 • We vragen u na afloop van uw afspraak direct naar huis te gaan om ruimte te maken voor een ander.
 • Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis.

Goed voorbereid naar Revalidatie Friesland

Om uw bezoek zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen, vragen wij u:

 • Thuis voor vertrek uw handen te wassen en sieraden af te doen. Bij ons op locatie wordt u gevraagd nogmaals uw handen te wassen.
 • Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.

Wat kunt bij ons op locatie verwachten?

Op iedere locatie wordt u bij binnenkomst verzocht uw handen te desinfecteren. Onze medewerkers wijzen u op de eventuele looproutes en vertellen waar u afspraak plaatsvindt. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van de medewerkers opvolgt.

Om drukte bij de in- en uitgangen te voorkomen is locatie Beetsterzwaag opgedeeld in gebieden. Elk gebied heeft een eigen in- en uitgang. Patiënten vinden de juiste in- en uitgang op hun afspraakbrief of therapierooster. Bezoekers maken gebruik van de hoofdingang.

Bezoekregeling

We doen ons uiterste best om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. Dit heeft nu ook gevolgen voor de bezoekregeling. Kom niet op bezoek bij een patiënt in de kliniek in Beetsterzwaag als u:

 • hoest,
 • verkoudheden bent,
 • koorts heeft of,
 • uit een besmet gebied komt welke door het RIVM is aangemerkt als besmet gebied.

Heeft u geen klachten en komt u op bezoek? Dan vragen wij u:

 • om regelmatig uw handen te wassen;
 • in de binnenkant van uw elleboog te hoesten en niezen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken en deze weg te gooien na gebruik;
 • geen handen te schudden;
 • 1,5 meter afstand te houden.

Het bezoek aan een patiënt is beperkt tot één persoon per dag. Bezoekers gebruiken de hoofdingang. Deze sluit om 21.15 uur.

Verwijzing

Patiënten kunnen net zoals anders worden doorverwezen door de huisarts of medisch specialist. Patiënten worden opgeroepen op basis van medische urgentie. U hoeft hiervoor niet zelf contact op te nemen met Revalidatie Friesland.

Binnenkort naar Revalidatie Friesland voor een afspraak ?

Bij uw eerste afspraak bij Revalidatie Friesland nemen wij contact met u op. We vragen of uw verkoudheidsklachten of koorts heeft en nemen onze maatregelen met u door. We verzoeken u om zoveel mogelijk alleen naar de afspraak te komen tenzij dit medisch niet noodzakelijk is.

Bijeenkomsten en scholingsactiviteiten

Tot nader bericht gaan geplande bijeenkomsten en scholingsactiviteiten niet door.

(Ver)huur ruimtes

(Ver)huur van ruimtes (o.a. sporthal, zwembad en vergaderruimtes) is met ingang van 16 maart niet meer mogelijk. Reeds gemaakte verhuurafspraken worden, vanaf 16 maart eveneens geannuleerd. Uiteraard worden reeds gemaakte huurkosten gerestitueerd.

Handige websites

https://www.rivm.nl
https://www.rijksoverheid.nl
https://www.ggdfryslan.nl/