Inhoud workshops ‘Participeren in de samenleving’ – WMO voorlichtingsbijeenkomst

Lenie Stegink en Sylvia Russchen, ergotherapeuten

“De aanvraag van een hulpmiddel : hoe komen cliënt, behandelaar, leverancier en WMO-consulent samen?”

De ergotherapeuten gaan graag met u in gesprek over de verschillende rollen van cliënt, WMO-consulent, adviseur, behandelaar en hulpmiddelenleverancier bij het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen in het kader van de WMO 2015. Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek. Wat is een ieders rol en hoe werk je het beste samen?

Aletta van Dijke, maatschappelijk werker

“Kind en hersenletsel: wanneer een beroep doen op de WMO?”

Een 12-jarige jongen heeft hersenletsel opgelopen door een ongeval. Hij kan niet meer, zoals voorheen,  alleen thuis zijn. Beide ouders werken en doen een beroep op de WMO. Wat kan de gemeente betekenen? Wanneer moeten ouders gebruik maken van de letselschade-vergoeding? Wordt verwacht dat een zus van 16  ingeschakeld wordt om toezicht te houden? Wordt verwacht dat ouders hun werktijden anders gaan indelen?

Jan Rinzema, activiteitentherapeut

“Aanvraag (begeleide) dagbesteding”

Aanvraag begeleide dagbesteding, liefst aansluitend op de Revalidatie bij een niet stabiele thuissituatie, noodzaak voor een vast dagritme, structuur, aansturing waarbij begeleiding nodig is.

Door Mathilde Wieringa en Jan Rinzema.

Sipke de Jong, maatschappelijk werker

“Obstakel of samenwerking”

Wanneer revalidanten klinisch uitgerevalideerd zijn moeten ze soms in een vervolgtraject waar de WMO/gebiedsteam iets in kan betekenen. Als dat niet op tijd geregeld is, kan dat het ontslag voor deze mensen in de weg staan. Op die momenten kunnen de wegen van het maatschappelijk werk en het gebiedsteam elkaar kruisen en hebben we elkaar nodig. Het is daarom belangrijk dat we op tijd van elkaar weten wat iemand nodig heeft en wanneer e.e.a. geregeld moet zijn. Voor ons is dit een moment om elkaar te leren kennen maar vooral een mogelijkheid om te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Rosemarie Derickx, ergotherapeut

“Efficiëntie in het adviestraject”

Vanuit Revalidatie Friesland worden cliënten ondersteund bij het aanvragen van WMO-voorzieningen. De afspraak is dat dit raamadviezen ofwel globale adviezen dienen te zijn. Hoe globaal is globaal en hoe werkt dit in de praktijk?

Agneta Bekkema, maatschappelijk werker

“Jong gezin getroffen door NAH”

Wanneer het gezinsleven op zijn kop komt te staan omdat een van de ouders een zware hersenbloeding heeft gehad, wat zijn dan de gevolgen voor wie en welke organisaties zijn nodig zodat dit gezin zo zelfstandig mogelijk de eigen regie kan blijven voeren?