Inhoud workshops ‘Zorg & Toekomst’

Workshop 1: ‘T-shaped professional & de revalidatietherapeut: Overeenkomsten en verschillen’?’

Het door de Hanzehogeschool gehanteerde model van de T-shaped-professional sluit perfect aan op het door Revalidatie Friesland bedachte concept van de Revalidatieprofessional. Anders dan in de afgelopen decennia worden studenten niet meer monodisciplinair opgeleid (tot bijvoorbeeld fysiotherapeut), maar richten ze zich in hun opleiding ook op andere zorgdisciplines. Hiermee worden ze veel meer interdisciplinair geschoold. Revalidatie Friesland is bezig met het ontwikkelen van Leerlijnen, waarmee therapeuten door kunnen groeien naar de interdisciplinaire status van revalidatieprofessional. Deze workshop neemt je mee in de inhoud en het proces van deze ontwikkeling en laat je zien waarom dit het toekomstbestendige model voor de zorg is.

Workshop 2: ‘Talentopstelling en interdisciplinair werken:

Hoe zet ik mijn talenten in in een interdisciplinaire setting?’

Multidisciplinair en interdisciplinair werken zijn belangrijke thema’s in de zorgwereld, voor nu en in de toekomst. Maar hoe ziet zo’n samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines er eigenlijk uit? En meer specifiek, waar sta jij als (individuele) zorgverlener voor en hoe kun je je talenten tot z’n recht laten komen in deze context? In deze workshop gaan we verkennen welke patronen ten grondslag liggen aan samenwerking tussen en met verschillende zorgdisciplines, en hoe we onze professionele talenten kunnen inzetten om dit te realiseren. Gebaseerd op de methode ‘Talent opstellingen’ zullen we patronen die hieraan ten grondslag liggen zichtbaar maken en een letterlijk beeld krijgen waar onze talenten passen in deze dynamiek.

Workshop 3: Wetenschappelijk onderzoek en EBP: Onderwijs en de praktijk’

Samen gaan we het maken: EBP in onderwijs en praktijk!

Tijdens het symposium van vorig jaar hebben we gewerkt om een oplossing te vinden voor een door ons gepresenteerde casus. Toen bleek dat mensen die in de praktijk werken, mensen die doceren en managers vanuit verschillend perspectief EBP toepassen om tot oplossingen te komen. Zo bleek dat studenten starten met het opstellen van een onderzoeksvraag aan de hand van een PICO, dat docenten het klinisch redeneren binnen het methodisch handelen als oplossing gebruikten, de paramedici uit de praktijk redeneerden vanuit praktijkervaring en de managers op macroniveau oplossingen voor grotere groepen mensen aandroegen. Nu blijkt dat we allemaal verschillende invalshoeken gebruiken, willen we dit keer vragen die we hebben over EBP bespreken met elkaar waarbij we elkaars perspectief inzetten om tot mogelijke oplossingen van de EBP vragen te komen.

Workshop 4: ‘ICT in de zorg – Telemedicine’

Telemedicine is over een aantal jaar niet meer uit de zorg weg te denken!

Steeds meer aandacht in de zorg gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies, zoals bijvoorbeeld teleconferentie, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. De interventies Telerevalidatie CVA en E-learning Speach Therapy zijn het afgelopen jaar gezamenlijk met 7 andere revalidatiecentra ontwikkeld door middel van workshops met behandelaren en interviews met patiënten, waardoor de diensten aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers. Het Ouderportaal wordt ingezet in de kinderrevalidatie. Het portaal maakt het mogelijk om digitaal informatie uit te wisselen tussen ouders en zorgverleners in een beveiligde omgeving. Deze drie toepassingen worden op dit moment geïmplementeerd in de dagelijkse zorg en geëvalueerd op patiënttevredenheid en effectiviteit. Hoe zien de toepassingen eruit, wat zijn de eerste ervaringen en wat betekent dit voor patiënten en zorgverleners? Hier gaat deze workshop over.