Jaarcijfers

Het jaar 2019, is ook cijfermatig, positief afgesloten bij Revalidatie Friesland. Hieronder staan de belangrijkste jaarcijfers.

Patiënttevredenheid

Er wordt landelijk gewerkt met ervaringsindicatoren. Patiënten waarvan de behandeling is afgerond, kunnen hun ervaringen invullen door middel van een vragenlijst. Over het jaar 2019 hebben de oud-patiënten een 8,6 gegeven als gemiddeld rapportcijfer (benchmark 8,5). En gaf 94% van de oud-patiënten aan Revalidatie Friesland aan te bevelen (benchmark 95,1%).

Balans 2019

Kengetallen

Productie Aantal
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 16.454
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 2.535
Waarvan voor volwassenen 13.919
Aantal klinische opnames in verslagjaar 349
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 45
Waarvan voor volwassenen 304
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC zorgproducten 15.550
Waarvan klinisch 349
Waarvan poliklinisch 15.201
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC zorgproducten 15.426
Waarvan klinisch 331
Waarvan poliklinisch 15.095

 

Ga terug naar het overzicht