Jaarcijfers

Het jaar 2020 is ook cijfermatig positief afgesloten bij Revalidatie Friesland. Hieronder vind je de belangrijkste jaarcijfers.

Patiënttevredenheid

De kwaliteit van revalidatiecentra wordt landelijk gemeten door ervaringsindicatoren en vergeleken aan de hand van de landelijke benchmark revalidatiecentra. Patiënten waarvan de behandeling is afgerond, kunnen hun ervaring delen door middel van een vragenlijst. Over het jaar 2020 hebben oud-patiënten Revalidatie Friesland beoordeeld met een 8,7 gemiddeld (benchmark 8,6). Op twee onderdelen scoorde Revalidatie Friesland aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde: een 8,9 voor een op elkaar ingespeeld behandelteam (benchmark 8,5) en een 9,3 voor de bejegening van medewerkers (benchmark 9,0). Ruim 97% van de oud-patiënten gaf aan Revalidatie Friesland aan te bevelen aan anderen (benchmark (94,7%).

Balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kengetallen

Productie Aantal
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 13.322
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 1.376
Waarvan voor volwassenen 11.947
Aantal klinische opnames in verslagjaar 303
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 25
Waarvan voor volwassenen 278
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC zorgproducten 14.879
Waarvan klinisch 300
Waarvan poliklinisch 14.584
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC zorgproducten 14.790
Waarvan klinisch 291
Waarvan poliklinisch 14.499

 

Ga terug naar het overzicht