Innovatie

Ondanks de Coronacrisis vonden in 2020 verschillende innovatieve ontwikkelingen plaats. Hieronder enkele hoogtepunten.

Ontwikkelingen eHealth

Een grote ontwikkeling met veel impact betreft de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van eHealth. Beeldbellen en telerevalidatie zijn door de komst van het coronavirus in een stroomversnelling terechtgekomen. Om het gebruik van eHealth te continueren is met behulp van een Stimuleringsregeling EHealth Thuis (SET) subsidie (SET) een project gestart met als doel: optimale inzet van eHealth in de behandeling en juiste ondersteuning daarvoor. Mede hierdoor heeft eHealth in heel korte tijd een vaste plaats gekregen in onze behandelingen. Vandaag de dag is al meer dan 25% van de behandeltijd op afstand.

Verhuizing serverpark

Innovatie kan alleen succesvol worden gestart als er sprake is van de juiste ICT-ondersteuning. In 2020 is het serverpark van Revalidatie Friesland verhuisd naar een centraal datacentrum. Een enorme klus voor de ICT-afdeling die in coronatijd ook voor verschillende uitdagingen kwam te staan rond het ‘nieuwe’ thuiswerken en revalidatie op afstand. Door de verhuizing van het serverpark is de digitale infrastructuur van Revalidatie Friesland toekomstbestendig.

Nieuw Oefenlandschap

Serious gaming krijgt een steeds prominentere plek in revalidatie: het wordt gezien als een belangrijke motivator voor oefenen en bewegen. Om serious gaming binnen Revalidatie Friesland een centrale plek te geven is in juni 2020 het Oefenlandschap geopend. Het Oefenlandschap vind je in de centrale hal van onze kliniek in Beetsterzwaag. In deze interactieve ruimte vind je onder andere de interactieve lichtmuur, Tyrostation, Myro en Amadeo. De eerste patiënten zijn actief aan het oefenen en met succes: “Bij alle kinderen heb ik tot nu toe de ervaring dat voor wie we het bedacht hebben, het ook echt toegevoegde waarde heeft.” Aldus kinderrevalidatiearts Nanne Land.

VIPP 2 succesvol afgerond

Revalidatie Friesland heeft in 2020 het landelijke VIPP 2 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) succesvol afgerond. Het programma bevatte meerdere doelstellingen. Eind 2020 heeft Revalidatie Friesland de laatste doelstelling behaald: vanaf december 2020 versturen wij medicatievoorschriften digitaal naar de apotheek van de keuze van de patiënt. Het vervolg hierop (VIPP 5) is in 2020 ingezet met als doel om over drie jaar de patiënt de beschikking te geven over zijn eigen medische gegevens en de gestandaardiseerde uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en correspondentie tussen medisch specialistische zorginstellingen onderling.

Ga terug naar het overzicht