Onderwijs & onderzoek

Voor de toekomst is het ontzettend belangrijk dat we blijven investeren in onderwijs en onderzoek. Studenten van nu zijn de medewerkers van de toekomst. Hieronder enkele hoogtepunten.

Samenwerkingsovereenkomst ROC Friese Poort

Revalidatie Friesland is al jaren een erkend leerbedrijf. Voor de toekomst is het belangrijk dat we blijven investeren in het opleiden en begeleiden van studenten. Daarom is op 17 december 2020 een formele samenwerking gesloten met ROC Friese Poort. Met deze overeenkomst is de volgende stap gezet in het verbinden van het onderwijs in de praktijk. In deze samenwerking zal gekeken worden hoe de kwaliteit en capaciteit van het onderwijs beter aangesloten kan worden op de snel veranderende praktijk van de revalidatiegeneeskunde. Dit moet uiteindelijk leiden tot optimale patiëntenzorg.

Doorstart grotere leerafdeling

In 2019 is Revalidatie Friesland in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen gestart met een eigen multidisciplinaire leerafdeling. Op deze afdeling werken studenten van verschillende opleidingen samen aan de vorm en inhoud van de behandeling van onze klinische patiënten. De werkwijze is voor patiënten als ook voor studenten en medewerkers zo succesvol gebleken dat in september 2020 de capaciteit van de leerafdeling is vergroot van 6 naar 14 bedden. Met deze groei in de spannende tweede golf van de coronacrisis hebben we laten we zien vertrouwen te hebben in ‘de medewerker van de toekomst’. De dagelijkse praktijk leert veel van deze manier van opleiden.

Substantiële bijdrage wetenschappelijk onderzoek

Revalidatie Friesland heeft in 2020 een substantiële bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 8 publicaties zijn in internationale peer-reviewed tijdschriften verschenen. Wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie Friesland betreft veelal toegepast onderzoek en dient in het belang van de van de revalidatiezorg. Dat betekent dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen een onderbouwing van de bestaande praktijk oplevert, waarmee de praktijk steeds meer evidence-based wordt.

Promotieonderzoek

Twee medewerkers van Revalidatie Friesland zijn in 2020 gestart met een promotieonderzoek. Een klinisch linguïst onderzoekt de effectiviteit van het SMTA-behandelprogramma bij kinderen met een taal- en/of spraakstoornis. Een van onze revalidatieartsen onderzoekt onder de naam ‘Dans op recept’ de meerwaarde van dansen bij diverse patiëntgroepen zoals Parkinson en CVA.

Ga terug naar het overzicht