Samenwerken

Samenwerken zit in het DNA van Revalidatie Friesland. Maatschappelijk is er sprake van een duidelijke trend dat zorgorganisaties elkaar steeds meer opzoeken en de handen ineenslaan om samen een stevig netwerk te vormen. Mede door het coronavirus is dit in een stroomversnelling terechtgekomen. Ook Revalidatie Friesland is hier als netwerkorganisatie actief mee bezig.

Installatie Kinderadviesraad

Op 3 februari 2020 werd de kinderadviesraad (KAR) van Revalidatie Friesland geïnstalleerd. De KAR bestaat uit voormalige of huidige patiënten van Revalidatie Friesland. Zij zijn allemaal tussen de 10 en 20 jaar oud. De kinderen en jongeren komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar om gevraagd én ongevraagd advies te geven over uiteenlopende onderwerpen. Met het instellen van een Kinderraad geeft de kinderrevalidatie van Revalidatie Friesland kinderparticipatie een serieuze en structurele plek. Kinderen weten zelf namelijk heel goed wat er nodig is en denken veel meer in mogelijkheden dan volwassenen.

Samenwerking ziekenhuizen

In het jaar 2020 zijn we nauwer gaan samenwerken met de ziekenhuizen in ons werkgebied. Deze samenwerking kwam in een stroomversnelling terecht doordat de ziekenhuizen in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) een grote groep coronapatiënten acute en intensieve zorg moest verlenen. Deze samenwerking heeft ook effect op de rest van onze bedrijfsvoering, zo wordt op enkele plaatsen gekeken naar betere samenwerking met de ouderenzorg op het gebied van geriatrische revalidatie.

Ga terug naar het overzicht