Gebouwen en terreinen

Revalidatie Friesland is koploper op het gebied van digitale zorg en dat willen we blijven. In 2022 zetten we daar vol op in.

Nieuwe locatie Meppel

In het voorjaar van 2022 verhuisde onze locatie in Meppel naar haar gloednieuwe onderkomen in het gebouw van Reestdal Revalidatie. De nieuwe locatie bevindt zich naast het nieuwe Isala Ziekenhuis en biedt naast nieuwe oefenzalen en behandelruimtes een prachtig buitenterrein waar therapeuten met patiënten kunnen oefenen. In het ontwerp speelt duurzaamheid een grote rol: geen gasaansluiting meer, maar zonnepanelen. Energie wordt opgeslagen door middel van warmte-koude opslag. In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Daarnaast hebben de architecten voor deze locatie de omgeving als inspiratiebron gebruikt. Patiënten zijn in het nieuwe revalidatiecentrum omringd door veel daglicht én hebben uitzicht op het prachtige, groene Reestdal. 

Het Vlie

In Emmeloord ligt het initiatief voor een nieuw gezondheidscentrum met de naam ‘Het Vlie’. Voor deze naam is gekozen omdat Het Vlie vroeger een belangrijke functie had. Het was de verbinding en de goed begaanbare route van het Flevomeer naar de Noordzee. De goed begaanbare route staat, volgens de zorgpartners, synoniem voor hetgeen dat het centrum de inwoners te bieden heeft: een goed begaanbare route naar gezondheid. Gezondheidscentrum Het Vlie zal onder andere ruimte gaan bieden aan een huisartsenpost, zorgtrainingscentrum, dagbehandeling en polikliniek, spoedapotheek en palliatieve zorg, wijkteams, dialyse ruimtes en een ambulancepost. Revalidatie Friesland is één van de 12 zorgpartijen die in het nieuwe centrum zal huisvesten.  

Reductie CO2-emissie

Voor de periode 2022 tot 2050 hebben we een plan opgesteld om de CO2-uitstoot te verminderen. Onze kliniek in Beetsterzwaag maakt gebruik van een biomassaketel en twee HR-ketels voor extra energiebehoefte. In 2022 zijn oude circulatiepompen vervangen door zelfregulerende pompen om energieverspilling tegen te gaan. Daarnaast hebben onze luchtbehandelingskasten een warmteterugwinningssysteem en verwarmingsbatterij. We hebben geleidelijk aan Ledverlichting geïnstalleerd en 1.600 zonnepanelen op ons dak geplaatst. Revalidatie Beetsterzwaag heeft onderhoudscontracten voor klimaatinstallaties en onze eigen technische dienst zorgt ervoor dat het gebouwbeheersysteem goed functioneert. We nemen ook energiebesparende maatregelen om ons steentje bij te dragen. Kortom, we werken hard om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. 

Ga terug naar het overzicht