Innovatie

Revalidatie Friesland is koploper op het gebied van digitale zorg en dat willen we blijven. In 2022 zetten we daar vol op in.

Revalidatie Thuis

Virtual Reality, beeldbellen en online behandelen zij niet meer weg te denken uit onze dagelijkse manier van werken. Zeker door de pandemie zijn deze ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen. Met het project ‘Revalidatie Thuis’ hebben we in 2022 met behulp van een SET-subsidie van ruim €450.000,- een start gemaakt met e-health toepassingen een vast onderdeel maken van onze behandelingen. Het doel: in 2024 maakt 80% van de patiënten gebruik van de mogelijkheden om thuis behandeld te worden.

Het project ‘Revalidatie Thuis’ is een samenwerking tussen Revalidatie Friesland, University Twente Zilveren Kruis Zorgverzekering en Hogeschool NHL Stenden.

VIPP 5

Revalidatie Friesland is de eerste revalidatie-instelling die alle eisen voor module 1 regulier van VIPP5 behaald heeft. Daarbij was de eis om minstens 5% PGO-gebruik te realiseren door patiënten. We hebben die eis ruimschoots gehaald met maar liefst 14,14% dankzij de inzet van vele collega’s maar bovenal dankzij de hulp van onze (oud)patiënten. Met het behalen van module 1 loopt Revalidatie Friesland voorop in digitale informatie-uitwisseling met patiënten.

Juiste zorg op de juiste plek

Het project ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ is een samenwerkingsverband tussen ouders, eerstelijns fysiotherapiepraktijken, onderwijs en het Steunpunt Onderwijs Noord. Het project draagt bij aan het vergroten van de bekendheid rondom DCD en heeft als doel dat problemen passend bij DCD tijdig gesignaleerd worden. Met als resultaat dat kinderen op tijd de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. In 2021 ontving het project ruim een ton subsidie waarmee in 2022 al mooie stappen zijn gezet.

Ga terug naar het overzicht