Jaarcijfers

Het jaar 2022 is cijfermatig positief afgesloten. Hieronder vind je de belangrijkste jaarcijfers.

Balans 2022

Kengetallen

Productie  Aantal 
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar   14.186 
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar  1.828 
Waarvan voor volwassenen  12.358 
Aantal klinische opnames in verslagjaar  364 
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar  45 
Waarvan voor volwassenen  319 
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC zorgproducten  16.253 
Waarvan klinisch  316 
Waarvan poliklinisch  15.937 
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC zorgproducten  16.317 
Waarvan klinisch  316 
Waarvan poliklinisch  16.001 

 

Ga terug naar het overzicht