Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk verbonden aan Revalidatie Friesland. Per jaar doen ruim 50 studenten van diverse hogescholen en universiteiten praktijkgericht onderzoek bij Revalidatie Friesland. In 2022 werd voor het eerst een mini-symposium georganiseerd waarin 26 studenten de resultaten van hun onderzoeken presenteerden.

Bijdrage wetenschappelijk onderzoek

In 2022 heeft Revalidatie Friesland opnieuw een grote bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 7 publicaties zijn in internationale peer-reviewed tijdschriften verschenen. Wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie Friesland betreft veelal toegepast onderzoek en dient in het belang van de revalidatiezorg. Het aantal presentaties op congressen en symposia zat opnieuw in de lift door het afzwakken van de coronamaatregelen. Collega Mirjam van Tellingen reisde zelfs af naar Las Vegas voor een presentatie over haar onderzoek naar SMTA-therapie bij kinderen.  

Uitbreiding leerafdeling in Dokkum

Vier jaar geleden is Revalidatie Friesland samen met de Hanzehogeschool Groningen gestart met een interprofessionele Leerafdeling in de kliniek in Beetsterzwaag. In 2022 is in Dokkum een zelfde poliklinische Leerafdeling opgericht.   

INPRO

Diverse wetenschappelijke projecten hebben impact op het dagelijks werk van Revalidatie Friesland. Een mooi voorbeeld daarvan is INPRO. Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en heeft als doel om de overgang van studie naar werk op een interprofessionele werkplek zoals Revalidatie Friesland naar een hoger plan te tillen. In het project werken we intensief samen met de Hanzehogeschool Groningen en partners uit België, Finland en Oostenrijk. In het project is naast interprofessioneel leren en werken ook aandacht voor andere relevante thema’s zoals ‘pre-revalidatie’. Het project duurt in totaal 3 jaar. Eind november gingen drie collega’s voor het project op werkbezoek bij Moorheilbad Harbach in Oostenrijk. 

Samenwerken

Met het Universitair Medisch Centrum te Groningen is er een samenwerkingsovereenkomst over wetenschappelijk onderzoek en de opleiding tot revalidatiearts. Daarnaast werkt Revalidatie Friesland intensief samen met de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Firda op het gebied van (hoger) onderwijs, beroepsopleiding en (na)scholing.

Ga terug naar het overzicht