Samenwerken

Bij Revalidatie Friesland begrijpen we dat samenwerken van groot belang is voor het realiseren van onze kernactiviteiten. Daarom hebben we diverse waardevolle samenwerkingsrelaties opgebouwd. We bevinden ons, net als vele andere (zorg)organisaties, in woelig vaarwater. Invloeden zoals inflatie, de coronacrisis en hoge energiekosten hebben invloed op onze bedrijfsvoering en de koers die we willen varen. We hebben geen invloed op de wind, wél op hoe we ermee omgaan en deze uitdagingen het hoofd bieden. Het jaar 2022 stond daarom grotendeels in het teken van het versterken van onze samenwerkingsrelaties, zowel regionaal als ook landelijk. 

Revion

De samenwerking met de drie Revion-partners (Klimmendaal, Basalt en Revalidatie Friesland) in Revion kreeg in 2022 meer vorm op het gebied van inhoudelijke samenwerking: de verbetering van (kwaliteit van) het primaire proces, harmonisering, vernieuwende zorgconcepten en verdere uitbouw van scholen / opleiden van medewerkers. Er zijn verbeterteams opgestart op het gebied van NAH (o.l.v. Basalt), Chronische Pijn (o.l.v. Klimmendaal) en CP bij kinderen (o.l.v. Revalidatie Friesland). Medio 2023 is deze opdracht voltooid en starten nieuwe groepen voor andere diagnoses. Revion streeft ernaar met steun van zorgverzekeraars innovaties en transformaties door te voeren waarmee patiënten en medewerkers binnen de gehele revalidatie geholpen zijn en de bedrijfsvoering van de centra gezond kan blijven. 

Samenwerking MCL, Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land

De samenwerking in het Noorden van de provincie met MCL, Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land is versterkt in 2022. Er is een projectaanpak geschreven voor het breder bekend maken van het concept van geïntegreerd revalideren (medisch specialistische revalidatie, geriatrische revalidatie en Herstel & Preventie). Er ligt een bestuurlijke opdracht en projectstructuur om het concept daadwerkelijk te gaan realiseren. In deze structuur zal het ‘samen werken’ en ‘samen bouwen’ in gezamenlijkheid worden uitgewerkt. De mogelijkheden tot en uitwerking van intensievere samenwerking krijgen een vervolg in 2023. 

Samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe Land

In het verlengde van huisvesting in Emmeloord zijn gesprekken gestart met Zorggroep Oude en Nieuwe Land over een intensievere samenwerking op het gebied van geïntegreerde revalidatie in de Noordoostpolder. In 2022 is er voornamelijk gewerkt aan de inhoudelijke samenwerking en de gezamenlijke werving van een Specialist Ouderengeneeskunde.

Ga terug naar het overzicht