Patiënttevredenheid

De kwaliteit van revalidatiecentra in Nederland wordt ieder jaar gemeten door middel van ervaringsindicatoren. Patiënten waarvan de behandeling is afgerond, kunnen hun ervaringen delen door het invullen van een vragenlijst. Over het jaar 2021 hebben oud-patiënten Revalidatie Friesland beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7 (benchmark 8,6).Op alle onderdelen scoren we hoger dan de benchmark. Zo wordt de manier waarop behandelaren op elkaar zijn ingespeeld beoordeeld met een 8,8, scoort de bejegening van medewerkers een 9,2 en scoren we een 9,2 op de begrijpelijke uitleg van onze medewerkers.  

Het percentage patiënten dat aangeeft dat we gezamenlijke afspraken hebben gemaakt over het behandelplan is helaas met 5% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ook het percentage patiënten dat ons zou aanbevelen is gedaald met 3%. Dit geldt niet alleen voor ons; Landelijk gezien zijn deze cijfers ook afgenomen en zijn ze zelfs lager dan onze score bij Revalidatie Friesland. We zijn dus zeer tevreden en blijven streven naar het leveren van optimale zorg voor onze patiënten. 

Ga terug naar het overzicht