Jaarcijfers

De jaarrekening kon worden afgesloten met een positief resultaat. De omzet steeg met 13%, enerzijds door de hoge inflatie en daaraan gekoppelde kostenstijgingen, anderzijds steeg de zorgvraag, waardoor deze op het peil van voor de coronapandemie uit is gekomen. Omdat er een grotere zorgvraag was, zijn er aanvullende afspraken gemaakt met zorgverzekeraars gedurende het lopende jaar. Alle verzekeraars waren bereid hierover aanvullende afspraken te maken. 

Winst- en verliesrekening over 2023

Kengetallen

Productie  Aantal 
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar   14.026
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar  2.328
Waarvan voor volwassenen  11.698
Aantal klinische opnames in verslagjaar  356
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar  49
Waarvan voor volwassenen  307 
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC zorgproducten  16.796 
Waarvan klinisch  320
Waarvan poliklinisch  16.476
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC zorgproducten  16.950
Waarvan klinisch  320
Waarvan poliklinisch  16.630 

 

Ga terug naar het overzicht