Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek zijn van wezenlijk belang voor Revalidatie Friesland. Per jaar verwelkomen we ruim 50 studenten van diverse hogescholen en universiteiten. We werken intensief samen met de Hanzehogeschool, NHL Stenden en Firda op het gebied van (hoger) onderwijs, beroepsopleiding en (na)scholing en hebben onze eigen Revalidatie Friesland Academie. Met het Universitair Medisch Centrum  Groningen is een samenwerkingsovereenkomst over wetenschappelijk onderzoek en de opleiding tot revalidatiearts 

Revalidatie Friesland Academie

Onze eigen Revalidatie Friesland Academie (RFA) heeft zich het afgelopen jaar verder gericht op de doorontwikkeling van verschillende onderdelen binnen de RFA (onderzoek, innovatie, opleiden). Er is hard gewerkt om de kennis binnen én buiten Revalidatie Friesland te vergroten en ook om zichtbaarder te worden als opleider. Een resultaat hiervan is dat er diverse trainingen zijn gegeven in heel Nederland, dat collega’s presentaties gaven op nationale en internationale lezingen, met posterpresentaties en meerdere publicaties. 

INPRO

INPRO is een Europees Erasmus+ project waarin Revalidatie Friesland de afgelopen twee jaar heeft samengewerkt met de Hanzehogeschool Groningen en partners uit België, Oostenrijk en Finland. In dit project werden materialen en hulpmiddelen ontwikkelen om persoonsgerichte zorg te verbeteren door middel van interprofessioneel opleiden en samenwerken. Op 1 december werd het project afgesloten met een tweedaags symposium in Groningen en Beetsterzwaag. Het project leverde ook een artikel in een internationaal tijdschrift en een hoofdstuk in een boek op voor Revalidatie Friesland.  

Leerafdeling in Beetsterzwaag en Dokkum

Vier jaar geleden is Revalidatie Friesland samen met de Hanzehogeschool Groningen gestart met een interprofessionele Leerafdeling in de kliniek in Beetsterzwaag. In 2022 is in Dokkum eenzelfde poliklinische leerafdeling in Dokkum opgericht. Samen met de Hanzehogeschool heeft Revalidatie Friesland een leergemeenschap opgericht. Hier doen studenten van verschillende opleidingen praktijkonderzoek voor hun scriptie. De onderzoeksvragen komen van de Leerafdeling en gaan over Interprofessioneel Samenwerken. De behandelaars van de Leerafdeling zijn de opdrachtgevers, en elk project wordt ondersteund door een lid van de researchcommissie. Na elk semester presenteren de studenten hun projecten tijdens een bijeenkomst genaamd ‘Studenten Presenteren!’. 

Samenwerking met de RUG en het UMCG (afdeling bewegingswetenschappen)

Als organisaties werken we al een tijd samen in verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd door zowel studenten bewegingswetenschappen als promovendi. In 2023 heeft de eerste verkenning naar een concretere samenwerking plaatsgevonden. Er zijn mooie ideeën ontstaan, bijvoorbeeld over het inzetten van studenten bij ons oefenlandschap en gangbeeld om werklast van onze therapeuten over te nemen. De randvoorwaarden worden eerst in beide organisaties uitgewerkt, waarnaar de volgende stap in de samenwerking wordt gezet.  

Samenwerking met de RUG en het UMCG (afdeling pijnrevalidatie)

De onderlinge banden zijn aangehaald voor wat betreft het wetenschappelijk onderzoek op pijnrevalidatiegebied. Er is een agenda opgesteld van mogelijke gedeelde onderzoeksonderwerpen, die deels ook terugkomen in het NPN. Er wordt op dit moment onderzocht hoe deze onderzoeken vorm gaan krijgen en op welke termijn. 

Promotieonderzoek

Er is vanuit Revalidatie Friesland een promovendus werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. En vanuit de researchcommissie van Revalidatie Friesland is een copromotor verbonden in het promotieteam. Revalidatie Friesland neemt hierbij deel aan de diverse onderzoeken, gericht op SMTA bij Kinderen, CVA, DCD, en Parkinson. 

Ga terug naar het overzicht