Programma netwerkbijeenkomst kinderrevalidatie 17 januari 2017

Programma

17.30 uur  – Welkom en inleiding  – Henk Vos, hoofd behandeleenheid kinderrevalidatie

17.35 uur  – Het wijkteam – Betsie Engberink, coördinator wijkteams Smallingerland

Zij zal o.a. de volgende punten bespreken:

  • Wat waren de achterliggende gedachten bij de totstandkoming van de wet maatschappelijke ondersteuning en  de jeugdwet?
  • Wat houden de WMO- en de jeugdwet in.Wat is de taak van het wijk- of gebiedsteam?
  • Uit wie bestaat het wijkteam?
  • Hoe voert ze haar taak uit?
  • Langs welke wegen verloopt de samenwerking van het wijkteam en de andere hulpverleners in een zorgtraject?
  • 18.05 uur – Beantwoorden van vragen

18.15 uur – Pauze

18.45 uur – Praktijkvoorbeelden. We gaan casuïstiek bespreken rond een aantal aandachtsgebieden:  opvoedkundige vragen, financiële problemen, problemen rond school, medische problemen en regie.

Voorbeelden van de casussen:
Een 4-jarige peuter is bekend bij het BEC, heeft problemen op school, komt bij de medewerker van het gebiedsteam en zij schakelt de kinderfysiotherapeut in. De kinderfysiotherapeut heeft vragen: wat is de voorgeschiedenis, met welke vraag wordt het kind verwezen, wat is de rol van de huisarts en wie heeft de regie?

Een meisje van 9 dat moeilijk loopt, heeft aangepaste schoenen nodig maar daarvoor is in het gezin geen geld. Het meisje ziet er onverzorgd uit, kan nog niet fietsen of zwemmen en de moeder lijkt overbelast. Hoe kom je als 1e lijner in gesprek met andere hulpverleners en wie voert de regie?

We zoeken antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer schakel je het wijkteam in?
  • Hoe schakelt het wijkteam andere hulpverleners in?
  • Wat verwacht je van elkaar > wie heeft de regie?
  • Hoe kunnen we efficiënt afstemmen en overleggen?