Programma werkconferentie Traumatisch Hersenletsel

Programma werkconferentie Traumatisch Hersenletsel:

13.00-13.30 uur            Ontvangst

13.30-13.40 uur            Opening door Peter Tammeling (Manager Revalidatie Revalidatie Friesland)

13.40-14.10 uur            Herman de Haan (Directeur Hersenstichting) –  landelijke en demografische ontwikkelingen (o.a. Wat wordt van regio’s en zorgaanbieders verwacht?)

14.10-14.30 uur            H. Weitenberg (Neuroloog Nij Smellinghe) – oorzaken en gevolgen Traumatisch Hersenletsel – Acute fase

14.30-14.50 uur            Kees Hein Woldendorp (Revalidatiearts Revalidatie Friesland)  – Revalidatiefase

14.50-15.10 uur            Marieke Kuil (Gedragswetenschapper/GZ-psycholoog Noorderbrug) – Chronische fase

15:10-15:25 uur            Jildau Siderius (Projectleider) – toelichting project ‘Implementatie zorgstandaard THL –  regio Friesland’

15.25-15.45 uur            Pauze

15.45-17.00 uur            Discussie café

17.00-17.20 uur            Plenaire terugkoppeling

17.20 uur                      Sluiting