Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Drs. N.E. Land

Kinder- en volwassenenrevalidatiearts

Locaties

  • Beetsterzwaag (kinderrevalidatie)
  • Heerenveen (Tjongerschans)

BIG registratienummer

9022369301

Revalidatiearts aan het woord:
‘Het benutten van mogelijkheden’


Waarom werd je revalidatiearts?

“Tja, ik ben gefascineerd geraakt door te kijken hoe, ondanks blijvende beperkingen, vooral de aandacht naar het benutten van de mogelijkheden van patiënten te realiseren is. Dat maakt dat patiënten weer gaan deelnemen in het gezin, sport en vrije tijd , opleiding en werk. Dat is eigenlijk ook de kern van medisch specialistische revalidatie. Ook de meer technische kant; de biomechanische aspecten in het vak, spreken mij nog iedere dag erg aan”.

Heb je ook een specialisatie gebied? Zo ja, wil je dat eens toelichten?

“Mijn interesse en specialisatie liggen toch wel bij spasticitietsbehandeling van kinderen met Cerebrale Parese. En dan specifiek bij zowel de loopstoornissen die deze kinderen ervaren, maar de laatste jaren vooral de verstoorde handfunctie. Door innovatieve behandelingen te bieden, kunnen we voor deze groep kinderen echt het verschil maken. Dit behoeft wel een zorgvuldig overwogen en geplande keuze uit een totaalpakket van spalken, CIMT-therapie, botulinetoxine injecties en operatieve behandeling. Ik ben er trots op dat we binnen Revalidatie Friesland de spasticiteitbehandeling bij kinderen tot speerpunt hebben gemaakt. Kinderen krijgen op die manier meer kansen en mogelijkheden om in hun leven te laten zien wat ze kunnen”.

Je draait al een tijdje mee als revalidatiearts, is er in de loop van de jaren veel veranderd?

“De revalidatiekennis vernieuwd steeds sneller, daarmee komen innovaties ook steeds sneller op gang. Samenwerking maakt het mogelijk om implementatie van ‘best practises’ te versnellen, vooral door kennis met elkaar te delen. Zo ontstaat ‘value based medicine’. Ook ik deel regelmatig mijn specifieke kennis met ketenpartners, bijvoorbeeld op symposia”.

Werk je veel samen met andere zorgprofessionals?

 “Ja, het is echt teamwork in de keten en in de regio. Voor de spastische handfunctie hebben we onze krachten in Noord-Nederland gebundeld middels samenwerking met UMCG en de Treantgroep. Voor de handchirurgie doen wij in Beetsterzwaag een gezamenlijk spreekuur met de plastisch chirurg uit het UMCG en de CIMT-kampen voor kinderen organiseren we ook samen met het UMCG en de Treantgroep. Ook in het ontwikkelen van protocollen werken we nauw samen. Landelijk hebben we voor de handfunctie een samenwerkingsverband met zeven revalidatiecentra. In onze eigen regio werken we eveneens veel samen met eerstelijns hulpverleners. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om bij jonge kinderen met Cerebrale Parese zo vroeg mogelijk te diagnosticeren en revalidatiebehandeling te starten. Daar hebben deze kinderen namelijk in hun hele leven veel baat bij. Samenwerking met netwerkpartners is daarbij dus essentieel.”