Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Arbeidsrevalidatie

Revalidatie en arbeid

Als werken door ziekte of aandoening niet of gedeeltelijk mogelijk is, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom is er bij Revalidatie Friesland aandacht voor terugkeer naar werk tijdens uw revalidatieperiode.

Mensen verschillen van elkaar. De terugkeer naar werk verloopt daarom voor iedereen anders. De wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid is voor iedereen gelijk. In bijgaande brochure staan de belangrijkste zaken voor ‘weer aan het werk gaan’ beschreven.

Bijgaande brochure is een naslagwerk, dat u op advies van uw revalidatiearts of behandelaar toegestuurd heeft gekregen. In een informatiebijeenkomst of een individueel gesprek met een aandacht functionaris Arbeid kan de beschreven informatie verder worden toegelicht. Voor meer vragen kunt u terecht bij uw behandelaar of revalidatiearts.

Quickscan

De Quickscan is een multidisciplinair onderzoek dat ingezet wordt om uw belastbaarheid in kaart te brengen in relatie tot de belasting van uw (toekomstige) werkzaamheden.

Medisch specialistisch onderzoek

Het doel van de Quickscan is advies te geven of verdere behandeling of onderzoek nodig is om re-integratie bij arbeid te bevorderen of (verder) ziekteverzuim te voorkomen. Revalidatie Friesland kan de Quickscan afnemen. Als er door een revalidatiearts is vastgesteld dat er geen contra-indicaties bestaan voor deelname aan een Quickscan, wordt u opgeroepen voor onderzoek.

De Quickscan wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team, bestaande uit ergotherapeut of fysiotherapeut en een psycholoog. De Quickscan is een onderzoek van ongeveer 4 uur op één dag. Het onderzoek kan de volgende onderdelen omvatten:

  • Een conditietest
  • Een bewegingsonderzoek/ lichamelijk onderzoek.
  • Gesprek over werkomstandigheden.
  • Het testen van de fysieke belasting zoals: tillen, dragen, staan, bovenhands werken etc.
  • Een intake door een psycholoog.
  • Het invullen van een aantal vragenlijsten bij zowel fysiotherapeut als bij de psycholoog.

Op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek schrijft het arbeidsteam een eindrapportage met een conclusie en advies. De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken in een nagesprek en na uw goedkeuring ontvangen de verwijzer en huisarts de schriftelijke rapportage.

Indien een vervolg binnen de revalidatie noodzakelijk is, zal de revalidatiearts dit in gang zetten. Ook een eventuele verwijzing naar eerstelijn behandeling of naar een andere medisch specialist zal door de revalidatiearts geregeld worden. Wij nemen contact op met uw verwijzer als er andere arbeid-gerelateerde onderzoeken nodig zijn.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist of bedrijfsarts kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland. Ook verzekeraars, re-integratie bureaus, UWV, gemeenten, scholen, letselschadebedrijven en werkgevers kunnen cliënten verwijzen.

Refio Werkt!

Re-integratie naar werk is ook mogelijk via Refio Werkt! Refio Werkt! staat klaar om u te helpen bij het vinden van passende oplossingen en het realiseren van een succesvolle terugkeer naar werk.

Meer informatie

Wilt u naar aanleiding van deze informatie meer weten over hoe deze re-integratiediensten kunnen bijdragen aan uw re-integratieproces? Neem dan contact met ons op: 088 580 1760 of mail ons; Arbeidsreintegratie@revalidatie-friesland.nl.

Vragenlijst Arbeid