De Ritmegroep

In de ritmegroep wordt op een inspirerende en muzikale manier, door middel van ritme en muziek, hard geoefend met als doel het verbeteren van de handfunctie. Kinderen met een beperkte handfunctie komen hiervoor in aanmerking.

Muziek maken, zoals trommelen, lokt bewegingen bij beide armen en handen uit. De kinderen vinden muziek maken vaak erg leuk en samen in een groepje is dat enorm stimulerend.
Spelenderwijs wordt de aangedane hand/arm gestimuleerd om de kracht te trainen, grotere bewegingen met de arm of pols te maken of een betere coördinatie in de vingers te ontwikkelen.
De kinderen willen graag meedoen en doen daarom hun uiterste best om hun mogelijkheden, bijvoorbeeld mobiliteit en de spierkracht van de armen en handen te laten zien. In het dagelijks leven wordt de aangedane hand vaak vergeten om in te zetten, waardoor spieren verzwakken. Door in het ritmegroepje samen met andere kinderen met plezier muziek te maken oefenen en trainen ze spontaan met de aangedane hand waardoor deze hand meer ingezet wordt.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Behandeling in de ritmegroep is een speelse behandeling voor kinderen met een beperkte handfunctie. Muziek maken heeft verschillende mogelijkheden in zich om verbetering van de handfunctie te stimuleren. Naast het vergroten van de spierkracht en de bewegingsmogelijkheden o.a. het doseren van hard en zacht, de timing en de vloeiendheid van bewegen. Door de goede motivatie van de kinderen en ook van ouders voor deze behandeling zie je vooruitgang. De bewegingen worden krachtiger en groter en de aangedane hand wordt meer ingezet. De groep wordt begeleid door een muziektherapeut en een ergotherapeut. Ieder deskundig op zijn of haar eigen gebied. Juist deze combinatie maakt dat kinderen enthousiast zijn om met hun handen te oefenen.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.