Diabetische voet

Voetwonden die verband houden met diabetes, vragen extra zorg en behandeling. Door diabetes kunnen wonden verergeren, specialistische zorg tijdens een speciaal spreekuur kan dit voorkómen. Voetafwijkingen komen vaak voor bij patiënten met (ontregelde) diabetes en/of neuropathie. Mensen die al langere tijd diabetes en/of neuropathie hebben, ontwikkelen vaak voetafwijkingen. Deze voetafwijkingen kunnen op den duur tot ernstige problemen.

Medisch specialistische behandeling

Vaatchirurg, verpleegkundige, gipsverbandmeester, orthopedisch schoenmaker en revalidatiearts werken tijdens het consult nauw samen om u zorg op maat te verlenen. Iedere zorgverlener kan een bijdrage leveren aan de behandeling van uw specifieke probleem vanuit zijn vakgebied. Het doel is om ernstige complicaties aan uw voet in de toekomst te voorkómen.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.