Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Dwarslaesie

Door een (verworven of aangeboren) dwarslaesie zijn zenuwen beschadigd en krijgen spieren geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze verlamd zijn geraakt. Bijna 95% van de mensen met een dwarslaesie kan – ondanks ernstige beperkingen – redelijk zelfstandig leven. Zowel voor mensen met een verworven dwarslaesie als voor mensen met een aangeboren dwarslaesie (spina bifida, ‘open rug’) kan revalidatie zinvol zijn.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Bij dwarslaesierevalidatie zoekt het behandelteam onder leiding van een revalidatiearts samen met u naar oplossingen voor problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven. In sommige gevallen kan training met een looprobot zinvol zijn. Deze robot is beschikbaar op locatie Beetsterzwaag.

Op dit moment wordt de behandeling met de looprobot alleen ingezet voor onze klinische patienten. We kunnen deze momenteel niet aanbieden aan externe patiënten.

Het kan nodig zijn dat u tijdelijk klinisch verblijft op de locatie in Beetsterzwaag. Als dat niet nodig is, revalideert u poliklinisch op één van de andere locaties van Revalidatie Friesland.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Meer informatie

Meer weten over revalideren na een dwarslaesie? Lees deze informatie. Meer informatie over revalidatie bij Spina Bifida leest u hier.

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via het contactformulier of tijdens kantooruren bellen naar: 088 580 15 80.

Patiënten aan het woord over hun ervaringen met de looprobot: