Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Eet- en voedingsteam

Kinderen kunnen vanwege een lichamelijk beperking hulp nodig hebben bij het leren eten. Het zuigen, slikken, (af)happen en kauwen kan dusdanig verstoord zijn dat pre- logopedische hulp nodig is om (veilig) te leren eten en drinken. Eet- en voedingsproblemen kunnen voorkomen bij ziektebeelden met een afwijkende spierspanning, bij aanlegstoornissen of bijvoorbeeld na langdurige sondevoeding zoals bijvoorbeeld bij ex- prematuren en ex- dysmaturen.

Medisch specialistisch advies

Revalidatie Friesland biedt begeleiding op maat vanuit een multidisciplinair team.
Er wordt gewerkt vanuit een visie waarbij de ouder-kindrelatie centraal staat. Vanuit deze specifieke deskundigheid biedt Revalidatie Friesland advies en begeleiding door middel van:

  • Inzet van pre- logopedie vanuit kinder(neuro)revalidatie en senso- motorische informatie verwerkingsproblemen
  • Inzet van Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), dit is een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.
  • Een benaderingswijze naar ouder en kind volgens de principes basiscommunicatie, zoals bij interactiebegeleiding en video hometrainin
  • Inzet van video hometraining (VIB) en nauwe samenwerking met kinderdiëtisten, MEE Friesland en eerstelijns pre- logopedisten om de transfer naar de thuissituatie te borgen.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar de kinderrevalidatiearts van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag of Leeuwarden.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden van het Eet- en voedingteam? Download dan hiernaast de folder.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80

Eet- en voedingsteam folder(s)