Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Fysiek belastbaarheidsonderzoek

Inzicht in fysieke belastbaarheid is van belang om na te gaan in hoeverre iemand lichamelijk belast kan worden in relatie tot (toekomstige) arbeid. Revalidatie Friesland kan daarvoor een FCE onderzoek (Functional Capacity Evaluation) doen. We hopen u door zo’n onderzoek  adviezen te kunnen geven die de kans op (verder) verzuim verminderen.

Medisch specialistisch onderzoek

Het doel van de FCE is inzicht te krijgen in uw fysieke belastbaarheid in relatie tot de belasting van uw (toekomstige) werkzaamheden. Op grond van dat onderzoek worden adviezen gegeven die de kans op (verder) verzuim verminderen. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een consult bij de revalidatiearts om te bepalen of het medisch verantwoord is om een FCE uit te voeren. Als er geen belemmeringen zijn, volgt een uitnodiging voor een onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur en wordt afgenomen door een arbeidsfysiotherapeut of ergotherapeut. Tijdens dit onderzoek moet u een aantal opdrachten met betrekking tot fysieke belasting uitvoeren zoals: tillen, dragen, staan, bovenhands werken enz. Deze opdrachten verlopen volgens een gestandaardiseerde testmethode. Daarnaast inventariseren wij door middel van een gesprek de inhoud en belasting van de werkzaamheden.

Na het onderzoek wordt een rapportage geschreven met de bevindingen, conclusies en adviezen. In overleg met u kan een nagesprek plaatsvinden. Na uw goedkeuring zal de rapportage verstuurd worden naar de verwijzer.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist of bedrijfsarts kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland. Ook verzekeraars, re-integratie bureaus, UWV, gemeenten, scholen, letselschadebedrijven en werkgevers kunnen cliënten verwijzen.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? U kunt contact met ons opnemen via mail of bellen naar 088 580 176.

Fysiek belastbaarheidsonderzoek folder(s)