Hartrevalidatie

Na een hartinfarct, dotterbehandeling, hartoperatie of hartfalen is niet alleen de conditie verminderd, vaak ook het zelfvertrouwen. Hartrevalidatie helpt dan bij het opbouwen van lichamelijk herstel en conditie. Zo kan revalidatie u weer vertrouwen geven in het lichaam en helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt u door uw cardioloog doorverwezen naar Revalidatie Friesland voor hartrevalidatie. U start dan met de infomodule van Revalidatie Friesland. Hiernaast ontvangt u een oproep voor een intakegesprek met de verpleegkundig hartconsulent van het MCL. Zij zal met u de persoonlijke mogelijkheden en doelen bespreken en een programma met u vaststellen. De behandeling vindt plaats in een groep van maximaal 8 personen. De behandelduur is 6 weken en is erop gericht om te werken aan de persoonlijke doelen.

Het doel van de behandeling specifiek voor hartfalen is het verbeteren van het dagelijks functioneren en het beperken van hartfalen. Uit onderzoek is gebleken dat de algehele conditie en het welbevinden van mensen met hartfalen verbetert als zij onder begeleiding gaan revalideren. Hartfalen is dus zeker geen reden om van bewegen en sporten af te zien.

Verwijzing en aanmelding

Voor het hartrevalidatie-traject verloopt de aanmelding via de cardioloog. Voor de behandeling van hartfalen kan een huisarts, cardioloog of hartfaalverpleegkundige u doorverwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.