Klinische behandeling kinderen & jongeren

De klinische behandeling van een kind of jongere vindt plaats in het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. In dit geval verblijft hij of zij voor een langere tijd in het revalidatiecentrum. Doorgaans volgt op een klinische opname een poliklinische voortzetting van de behandeling, waarbij het kind of de jongere nog enkele malen per week naar een locatie van Revalidatie Friesland komt voor behandeling.

In een aantal opzichten is het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag te vergelijken met een ‘gewoon’ ziekenhuis. Maar er zijn ook behoorlijke verschillen. Patiënten verblijven gemiddeld drie maanden in een revalidatiecentrum, veel langer dus dan in een ziekenhuis. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van revalidatie. Het kind of de jongere volgt een behandelprogramma dat een groot deel van de dag in beslag neemt. Daarbij stimuleren wij patiënten om zoveel mogelijk zelf te doen, met als doel dat een kind of de jongere weer zo zelfstandig mogelijk gaat functioneren en optimale ontwikkelingskansen krijgt.

Een kind of de jongere verblijft op de afdeling ‘Kinderen & Jongeren’,  (leeftijd van 0-18 jaar). Op deze afdeling zijn patiënten met diverse aandoeningen opgenomen. Er wordt voor kinderen en jongeren gestreefd naar een vriendelijke omgeving in een huiselijke setting, die zo min mogelijk met een ziekenhuis wordt geassocieerd.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.