Neuro Musculaire Aandoening (spierziekten en zenuwaandoeningen)

Patiënten met een Neuro Musculaire Aandoening (bijvoorbeeld een spierziekte) zijn vaak gebaat bij revalidatie. Revalidatie Friesland biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding, ook voor kinderen en jongeren. We behandelen bijvoorbeeld mensen met ALS, MS, HMSN, Duchenne of ziekte van Pompe.

Revalidatie kan helpend zijn bij het leren omgaan met een spierziekte of zenuwaandoening en uw dagelijks functioneren verbeteren, ondanks uw beperking. Behandelaren binnen de revalidatie werken samen met -in spierziekten gespecialiseerde- medisch specialisten (zoals neuroloog, orthopedisch chirurg, cardioloog, longarts) en hebben indien nodig ook contact met Centra voor Thuisbeademing.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Een patiënt met een spierziekte of zenuwaandoening wordt begeleid door een revalidatieteam met specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van spierziekten (NMA). Bij NMA is behoud of verbetering van de zelfstandigheid een belangrijk behandeldoel. Het kan nodig zijn dat er tijdelijk sprake is van klinische revalidatie op de locatie in Beetsterzwaag. Als dat niet hoeft, kan er poliklinische behandeling plaatsvinden op één van de andere locaties van Revalidatie Friesland.

Bij kinderen en jongeren is revalidatiebehandeling vooral gericht op ontwikkeling. Ook is er bij hen expliciete aandacht voor het functioneren binnen het gezin.

N.B. Op de website van spierziekten Nederland vindt u een overzicht van spierziekten.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Lees in deze ginds ook de informatie over:

Bekijk ook het filmpje