Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Therapeutische Ouder en Kind groep

Een ontwikkelingsachterstand bij een kind heeft soms specialistische begeleiding nodig. De Therapeutische Ouder en Kind Groep van Revalidatie Friesland kan helpen. In een groep van 5 à 6 ouders en kinderen krijgt u in de Therapeutische Ouder en Kind Groep informatie en praktische adviezen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind dat bijv. een cerebrale parese (CP) heeft. Het programma duurt 8 weken en bestaat uit bijeenkomsten in Beetsterzwaag zonder en mét uw kind.

De opzet is zodanig dat u als ouder(s) samen met specialisten kijkt naar een zo goed mogelijke begeleiding van uw kind. Samen kijken we hoe uw kind gestimuleerd kan worden bij dagelijkse verzorging, eten en drinken, bewegen en spel.
De groepsleiding van de therapeutische peutergroepen van Revalidatie Friesland verzorgt onder leiding van de orthopedagoog de vaste deskundige begeleiding. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk.

Doel voor u als ouder is met name om:

Effectieve ondersteuning te krijgen bij de begeleiding van de ontwikkeling van uw kind, bijv. bij beginnende communicatie, eten en drinken, bewegen en spelen. Daarnaast krijgt u informatie over het netwerk van hulpverlenende instanties en eventueel benodigde voorzieningen. Ook willen we U (weer) laten ervaren hoe het is om te kunnen genieten ván en mét uw kind. Informatie en instructie is tevens onderdeel van de bijeenkomsten.

Doel voor uw kind:

Vanuit een veilige basis beginnend (zelfstandig) spelen en bewegen laten ontdekken en nieuwe of andere manieren van bewegen ervaren, passend bij de ontwikkeling. Extra ervaring opdoen op het gebied van communicatie.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Therapeutische Ouder en Kind groep folder(s)