Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Tijdbesteding

Medisch specialistisch advies

Tijdbesteding die past bij uw (verminderde) mogelijkheden is zeer belangrijk om maatschappelijk actief te zijn. Zeker na ziekte of ongeval. Revalidatie Friesland kan u adviseren.

Bureau Tijdbesteding adviseert over vrije-tijdsbesteding, zowel hobby’s voor thuis als in vrijwilligerswerk. Op grond van dat advies kan er training en/of begeleiding plaatsvinden om die activiteiten op te starten.
Soms lukt het niet meer om de dag- en tijdbesteding van vóór uw ziekte of ongeval weer op te nemen, omdat u in de uitvoering wordt belemmerd. Bureau Tijdbesteding kan dan met u nagaan of er alternatieven er zijn voor een andere uitvoering van die activiteiten.

Verwijzing en aanmelding

Met de secretaresse (te bereiken via 088 580 14 00) maakt u een afspraak voor een telefonisch overleg van 15 minuten. Deze afspraak vindt plaats met een medewerker van het Bureau Tijdbesteding. Deze medewerker bespreekt uw vraag met u. Soms is een consult bij de revalidatiearts nodig.

Meer weten over Bureau Tijdbesteding van Revalidatie Friesland? Download de folder of neem contact op met info@revalidatie-friesland.nl
Contact is ook mogelijk via het contactformulier.

Tijdbesteding folder(s)