Zeldzameziektendag 29 februari 2016

Het doel van de landelijke Zeldzameziektendag is aandacht te vragen voor alle mensen in Nederland die een zeldzame aandoening hebben. Op de Zeldzameziektendag komen mensen die te maken hebben met een zeldzame aandoening bij elkaar om hun specifieke problemen kenbaar te maken en aandacht te vragen voor zeldzame ziekten. Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben te maken met één van de naar schatting 6.000 zeldzame aandoeningen.

De medisch specialistische revalidatiebehandeling is multidisciplinair (en dus heel breed). Daarom kan revalidatie soms geïndiceerd zijn bij patiënten met een zeldzame ziekte. Lees ook het ervaringsverhaal.