Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Indrukwekkende dansvoorstelling

Zaterdagavond 12 november jl. danste de DeDansDivisie de prachtige voorstelling “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!”

De voorstelling

Een indrukwekkende dansvoorstelling waarin mensen met de ziekte van Parkinson dansen met gezonde dansers.  Het samenspel tussen de verschillende dansers werd een uiting van het Revalidatie Friesland motto ‘Laat zien wat je kunt”. Het ruim 200-koppige publiek, bestaande uit medewerkers van Revalidatie Friesland, familie, ketenpartners, Parkinsonpatienten en andere geïnteresseerden, werd ontroerd door de dans en de verhalen ‘achter de dansers’…

Choreografie

Het is choreografe Marlien Seinstra gelukt om een prachtige voorstelling neer te zetten. Mede als passende beloning voor medewerkers van Revalidatie Friesland naar aanleiding van de mooie uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Sven Slikkerveer en Wya Feenstra (beiden revalidatiearts) gaven in een boeiende presentaties een verhelderend beeld van Parkinson, waardoor de dansvoorstelling voor iedereen een extra dimensie kreeg.

De avond kreeg enthousiaste ondersteuning van diverse honour studenten van Hanzehogeschool Groningen.