SMTA binnen de kinderrevalidatie

Speech-Music Therapy for Aphasia is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Het is ontwikkeld voor volwassenen met een afasie (een verworven taalstoornis) en spraakapraxie (een verworven spraakstoornis). De rationale van het programma is dat er veel overeenkomsten zijn tussen taal en muziek. Uit de literatuur blijkt dat er internationaal veel behandelprogramma’s zijn ontwikkeld die hier gebruik van maken om patiënten die niet of niet vloeiend spreken te behandelen. Alle programma’s zijn ontwikkeld vanuit de logopedie of de muziektherapie maar er bestond geen programma waarbij de meerwaarde van beide disciplines optimaal benut werd. SMTA is dan ook het eerste en enige programma dat logopedie en muziektherapie combineert.

Vaste structuur

SMTA bestaat uit een vaste structuur van zingen naar ritmisch spreken en het ‘gewone’ spreken. De muziektherapeut kan diverse muzikale interventies toepassen en heeft beschikking tot de muzikale parameters melodie, ritme, tempo, maatsoort en dynamiek. Deze parameters zorgen voor een perfecte aansluiting op de prosodie: het ritme, de klemtoon en de intonatie van het spreken. De logopedist selecteert de doelitems en heeft de mogelijkheid om diverse logopedische interventies toe te passen. In de klinische praktijk zijn de ervaringen van zowel de patiënten als de therapeuten zeer positief. Revalidatie Friesland heeft ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van SMTA. Uit een kleine onderzoekspopulatie blijkt dat patiënten begrijpelijker en verstaanbaarder spreken in dagelijkse communicatieve situaties na een SMTA behandeling.

Ook binnen de kinderrevalidatie

Binnen de kinderrevalidatie wordt sinds kort ook SMTA toegepast. Voor een deel betreft het dezelfde doelgroep als in de volwassenrevalidatie, namelijk kinderen/jongeren met een verworven spraak- of taalstoornis. Een andere groep kinderen waarbij de methode effectief lijkt te zijn, is de groep kinderen met een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Bij kinderen is het spreken en de taal nog volop in ontwikkeling. Tijdens de behandeling wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de mogelijkheden van het kind en indien haalbaar wordt het reguliere SMTA programma gevolgd met de vaste structuur.