Revalidatie Friesland biedt behandelprogramma voor post COVID-19 patiënten

Revalidatie Friesland heeft een behandelprogramma ontwikkeld voor post COVID-19 patiënten. Het programma is bedoeld voor patiënten die op een reguliere afdeling in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en patiënten die op de Intensive Care (IC) hebben gelegen.

Intensief herstelprogramma

Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen verschillende klachten ondervinden: ademhalingsproblematiek, verminderd fysiek functioneren, cognitieve klachten en emotionele problematiek. Bij langdurige opname op de IC, kan er sprake zijn van het Post-Intensive Care Syndroom (PICS). Een intensief herstelprogramma is nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven. Het behandelprogramma wordt aangepast  aan de specifieke problematiek van de patiënt. Voor patiënten die niet thuis kunnen zijn, omdat hun belastbaarheid nog te beperkt is, wordt een klinisch programma geboden. Voor patiënten die wel thuis kunnen zijn, wordt een poliklinisch programma geboden. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt  van e-revalidatie.

Interdisciplinair behandelprogramma

Bij het interdisciplinaire behandelprogramma vormt begeleiding van de fysiotherapeut en ergotherapeut de basis, aangezien fysieke beperkingen in zijn algemeenheid op de voorgrond staan. Bij patiënten met longproblematiek is extra aandacht voor het verbeteren van de ventilatie. Zo nodig kunnen andere disciplines ingeschakeld worden: diëtetiek bij voedingsproblemen, logopedie bij slikklachten, psychologie bij cognitieve gevolgen en maatschappelijk werk bij psychosociale problematiek (bij patiënt of zijn systeem).

Behandellocatie

Voor de klinische behandeling wordt de patiënt opgenomen in Beetsterzwaag. Poliklinische behandeling vindt plaats op de locaties van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag of Leeuwarden.

Indicatiestelling

De indicatiestelling voor het programma wordt gedaan door de revalidatieartsen werkzaam in de ziekenhuizen.