Dineke: “Ik heb moeten leren om te gaan met de pijn”

In het voorjaar van 2015 kan Dineke Menkveld uit Espel ineens haar arm bijna niet meer bewegen.

Ze heeft een bult op haar schouder en pijn. Veel pijn. In het ziekenhuis wordt geconstateerd dat er twee lipomen in haar schouder zitten, welke vrijwel direct worden verwijderd. Toch blijft de pijn. Een heftige pijn, die maakt dat ze bijna niets meer kan. Niet meer werken, niet meer tuinieren en ook autorijden lukt niet meer. Na verloop van tijd begint haar pijn chronisch te worden.

Een Orthopeed constateert in een later stadium dat de lipomen niet de directe oorzaak zijn van de pijn van Dineke. De medisch specialist ontdekt dan namelijk dat haar hele schouder min of meer vastzit. Dineke: “De Orthopeed vertelde me dat ik te maken had met de gevolgen van wat een ‘frozen shoulder’ heet en verwees me door naar De Houttuinen, waar Revalidatie Friesland in Emmeloord gevestigd is. Eigenlijk had ik al een veel langere tijd soms pijn aan mijn schouder, maar ik nam dit niet meteen op als iets ernstigs’’.

Revalidatiebehandeling

Dineke is getrouwd en heeft een drukke baan als persoonlijk begeleider van jongeren met autisme. Het jaar waarin ze moet revalideren is een zwaar jaar voor haar, waarin ze met haar werk moet stoppen. Ze is moe en heeft zoveel last van de pijn, dat zelfs het lopen naar de bushalte al een hele opgave voor haar is. Na een eerste gesprek met de revalidatiearts wordt haar revalidatiebehandeling gestart met onder andere: fysiotherapie en ergotherapie en later heeft ze ook gesprekken met een maatschappelijk werker. Door de verschillende oefeningen en het bouwen aan lichaamsconditie gaat Dineke zich langzaamaan toch beter voelen.

Leren doseren

Door gedoseerd om te gaan met activiteiten en meer structuur aan te brengen in haar dagelijkse bezigheden, leert ze omgaan met haar situatie. Gelukkig wordt haar pijn langzaam minder, ook al blijft deze wel aanwezig, en lukt het Dineke ook om af toe weer wat werk te doen in haar tuin in Espel. Na verloop van tijd kan ze zelfs haar werk weer deels en stapsgewijs oppakken. Dineke over haar periode van vier en halve maand revalideren: “ik heb geleerd om mijn tijd, rust, regelmaat en structuur te bewaken. Dankzij het revalidatieteam heb ik leren om te gaan met de pijn. In de laatste fase heb ik vooral veel steun gehad aan de maatschappelijk werker”. Sinds kort werkt Dineke ook weer al haar normale werkuren, waar ze erg blij mee is.

Meer weten over de revalidatiebehandeling bij chronische pijn?

Lees dan onze webpagina over ‘Chronische pijn bij volwassenen’