Corona

Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van het coronavirus. Hieronder een korte samenvatting wat dit voor de bedrijfsvoering van Revalidatie Friesland betekend heeft.

Jaar in het kort

Sinds de ontdekking van het coronavirus in december 2019 is er sprake van een wereldwijde pandemie met veel patiënten en slachtoffers. In februari 2020 werden de eerste besmettingen in Nederland geconstateerd waarna het virus ook hier snel om zich heen greep. Door de grote toeloop van coronapatiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke opschaling naar meer IC-bedden, heeft ook Revalidatie Friesland in maart 2020 een groot deel van de reguliere zorg moeten afschalen en/of uitstellen. Het eerste halfjaar stond daardoor in het teken van het ‘managen’ van de crisis. In het tweede kwartaal werd, ondanks de vele hindernissen, hard gewerkt om de productie weer richting het ‘oude’ niveau te krijgen. In het derde kwartaal volgde helaas de tweede golf, gevolgd door de derde golf in december. Met name de derde golf zorgde in ziekenhuizen voor het verplicht afschalen van reguliere patiëntenzorg, wat voor Revalidatie Friesland wederom leidde tot een verminderde instroom van klinische en poliklinische patiënten. Ondanks dat gebeurden er ook mooie dingen: zo ontwikkelden we een eigen post Covid-19 behandelprogramma en kregen we hulp uit onverwachte hoek.

Extra handen in de zorg

De onzekerheid tijdens de eerste golf sloeg in als een bom. De verpleegafdelingen werden zwaar belast. Het ziekteverzuim was hoog omdat mensen uit voorzorg sneller thuis bleven. Het personeel kon daarom wel wat hulp gebruiken. Revalidatie Friesland heeft dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van ROC Friese Poort om enkele oud-verpleegkundigen bij ons in te zetten en het initiatief ‘Extra handen in de zorg’. Zo kwam o.a. Anneke Bargerbos, oud-verpleegkundige, tijdelijk ons team versterken.

Post COVID-19 behandelprogramma

Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen verschillende klachten ondervinden. Bij langdurige opname op de Intensive Care kan er sprake zijn van het Post-Intensive Care syndroom (PICS). Een intensief herstelprogramma is nodig om terug te kunnen keren naar het vertrouwde leven. Revalidatie Friesland heeft speciaal voor deze patiënten het post COVID-19 behandelprogramma ontwikkeld. Het behandelprogramma wordt aangepast op de specifieke problematiek van de individuele patiënt. Voor patiënten die niet thuis kunnen zijn, omdat hun belastbaarheid nog te beperkt is, wordt een klinisch revalidatieprogramma geboden. Voor patiënten die wel thuis kunnen zijn, wordt een poliklinisch behandeling geboden, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van e-revalidatie.

Ga terug naar het overzicht