Corona

Vanaf de start van de crisis in maart 2020 heeft Revalidatie Friesland verschillende ‘Covid-golven’ achter de rug en is eind 2021 de crisisorganisatie nog altijd operationeel. Ook in 2021 kregen we te maken met beperkingen, zoals een hoger verzuim, hogere investeringen en beperkingen in relatie tot de ‘1,5 meter-samenleving.’ We vatten kort samen wat de impact van het coronavirus in 2021 is geweest.

Jaar in het kort

Het jaar 2021 stond voortdurend in het teken van het coronavirus. Gedurende het jaar pasten we onze bedrijfsvoering aan op de verschillende fasen van de pandemie. Een positief vooruitzicht kwam toen we in het voorjaar onze klinisch opgenomen patiënten en medewerkers zelf mochten vaccineren en de eerste versoepelingen konden doorvoeren. Na de zomer nam het aantal besmettingen in ons land fors toe. Dat zorgde er met name in het vierde kwartaal van het jaar voor dat de zorg op meerdere momenten kritiek werd. ‘Code zwart’ dreigde of was zelfs al gaande. In onze regio zorgde dat voor een herschikking van taken tussen ziekenhuizen en ouderenzorg. Voor Revalidatie Friesland betekende dat concreet dat wij medio december zijn bijgesprongen bij de geriatrische revalidatiezorg van Noorderbreedte in Leeuwarden om zo het Medisch Centrum Leeuwarden te ontlasten. Met trots kijken we terug op deze bijzonder ingrijpende periode en de toch mooie samenwerking die uit nood geboren werd.

Eigen vaccinatiecampagne

Begin 2021 werd bekend dat revalidatiecentra in aanmerking kwamen voor een pilot om de landelijke vaccinatiecampagne te ondersteunen. Revalidatie Friesland heeft deze kans met beide handen aangegrepen. In eerste instantie was de campagne alleen bedoeld voor klinisch opgenomen patiënten. Later ook voor zorgpersoneel. De organisatie van het selecteren, uitnodigen en vaccineren is geheel door medewerkers van Revalidatie Friesland gedaan. In totaal zijn er in een tijdsbestek van 3 maanden 849 vaccins gezet.

Ga terug naar het overzicht