Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van het coronavirus. We kenden beperkingen, zoals een hoger verzuim, hogere investeringen en fysieke beperkingen in relatie tot de ‘1,5-meter samenleving’. Dit had zijn weerslag op onze patiënten en gehele bedrijfsvoering. We kenden ook hoogtepunten, mooie momenten en vonden tijd en inspiratie om voor de komende vijf jaar een toekomstvisie te vormen. Met trots kijken we terug naar de grote veerkracht waarover onze organisatie beschikt. Continu meeveren met de actualiteit, de beperkingen en het blijven zien van de mogelijkheden. Groot respect voor alle medewerkers. Voor hun lef, durf en bereidheid om met een andere blik naar de behandeling van de patiënt en alle werkzaamheden te kijken.

Lees het volledige jaarverslag hier.