Onderwijs & onderzoek

We blijven investeren en kijken zelfs over onze landsgrenzen. Ook in de samenwerking met het onderwijs is Revalidatie Friesland blijven investeren in het begeleiden van studenten en in onderwijs en onderzoek. Vanwege de voortduring van de coronapandemie was 2021 ook voor (wetenschappelijk) onderzoek een bijzonder jaar. Veel projecten liepen vertraging op. Bijvoorbeeld omdat dataverzameling beperkt of soms zelfs helemaal niet mogelijk was. Dit zorgde ook voor creatieve oplossingen.

INPRO

In 2021 is Revalidatie Friesland een internationaal project gestart over interprofessioneel samenwerken: INPRO. Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en heeft als doel om de overgang van studie naar werk op een interprofessionele werkplek zoals Revalidatie Friesland naar een hoger plan te tillen. In het project werken we intensief samen met de Hanzehogeschool Groningen en partners uit België, Finland en Oostenrijk. In het project is naast interprofessioneel leren en werken ook aandacht voor andere relevante thema’s zoals ‘pre-revalidatie’. Het project duurt in totaal 3 jaar.

Juiste zorg op de juiste plek

Afgelopen jaar is ook het project ‘Juiste zorg op de juiste plek voor kinderen met DCD’ gestart. Een samenwerkingsproject met ouders, eerstelijns fysiotherapiepraktijken, onderwijs en Steunpunt Onderwijs Noord. Met als doel dat problemen bij kinderen met DCD veel eerder gesignaleerd worden, vroegtijdig hulp ingeschakeld kan worden en secundaire problemen voorkomen kunnen worden. Actieonderzoek is hierbij een belangrijk middel om de doelen te realiseren en tegelijk kennis te vergaren over het komen tot deze innovatie in de praktijk. Hiervoor is eind 2021 een subsidie van €105.400,- verkregen.

Bijdrage wetenschappelijk onderzoek

Revalidatie Friesland heeft in 2021 wederom een grote bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 8 publicaties zijn in internationale peer-reviewed tijdschriften verschenen. Wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie Friesland betreft veelal toegepast onderzoek en dient in het belang van de revalidatiezorg. Het aantal presentaties op congressen en symposia was in 2021 vanzelfsprekend minder vanwege het coronavirus maar online zijn er meerdere mooie presentaties verzorgd door medewerkers van Revalidatie Friesland.

Samenwerking Hanzehogeschool

Met de Hanzehogeschool werd door middel van de interdisciplinaire leerafdeling al nauw samengewerkt voor de opleidingen gezondheidsstudies, verpleegkunde en maatschappelijk werk. Begin 2021 is de samenwerking verbreed naar bedrijfskunde, facilitaire dienstverlening en Dans & Conservatorium.

Promotieonderzoek

Twee medewerkers van Revalidatie Friesland zijn in 2020 gestart met een promotieonderzoek. Een klinisch linguïst onderzoekt de effectiviteit van het SMTA-behandelprogramma bij kinderen met een taal- en/of spraakstoornis. Een van onze revalidatieartsen onderzoekt onder de naam ‘Dans op recept’ de meerwaarde van dansen bij diverse patiëntgroepen zoals Parkinson en CVA. Collega Rienstra promoveerde na 6 jaar onderzoek naar restpijn bij knie- en heupvervanging (als gevolg van artrose).

Promotie Wietske Rienstra

Ga terug naar het overzicht