Innovatie

Ondanks de pandemie wisten we in 2021 ook vooruit te kijken. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen van 2021 is de totstandkoming van het strategisch beleid voor de komende jaren: het ondernemingsplan 2021-2025.

Ondernemingsplan

Revalidatie Friesland kijkt vooruit. In de komende jaren gaan we ons meer richten op duurzame gezondheid. Het doel: een patiënt krijgt zo snel mogelijk (na aandoening, ongeval of ziekte) één samenhangend behandeltraject. We zetten meer in op revalidatie thuis en maken optimaal gebruik van technologie en innovatie. We zetten naast onze ‘core business’ medisch specialistische revalidatie ook in op een breder aanbod voor nieuwe doelgroepen gericht op herstel en preventie. Samen met alle aanbieders in ons netwerk werken we aan de juiste zorg op de juiste plek.

Zorg op afstand

Sinds de start van het coronavirus heeft het gebruik van E-health toepassingen een vogelvlucht genomen. In 2021 vond 25-30% van de artsentijd bij behandelingen plaats in de vorm van zorg op afstand. Omdat Revalidatie Friesland meer in wil zetten op ‘de juiste zorg op de juiste plek’, is in 2021 met behulp van een SET-subsidie een visie ontwikkeld over de optimale inzet van E-health toepassingen en de juiste ondersteuning daarvoor. Eind 2021 is opnieuw een subsidie aangevraagd (en gehonoreerd) voor het project ‘Revalidatie Thuis’. Met dit project maken we E-health toepassingen een vast onderdeel van onze behandelingen.

VIPP

In 2020 is Revalidatie Friesland gestart met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Eén van de pijlers is de uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen. In 2021 is er op dat vlak veel werk ‘achter de schermen’ verricht, zoals het tekenen van de benodigde contracten en een regionale samenwerking met partners in het Noorden. Met deze basis zetten we in 2022 de eerste stappen richting uitwisseling van medische gegevens via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Ga terug naar het overzicht