Samenwerken

Samenwerken is belangrijk voor Revalidatie Friesland. In de toekomstvisie 2021-2025 staat de intensieve samenwerking met ketenpartners binnen én buiten de revalidatiesector dan ook centraal. Met deze partners werken we samen aan toekomstbestendige revalidatiezorg en geven we invulling aan de juiste zorg op de juiste plek.

Revion

In 2021 is de reeds bestaande samenwerking met collega revalidatiecentra Klimmendaal en Basalt geïntensiveerd onder het samenwerkingsverband Revion. Het doel: samen werken aan excellente kwaliteit van medisch specialistische revalidatie (MSR). In dit samenwerkingsverband wordt met o.a. met zorgverzekeraars gesproken over de vergoeding van MSR. Ook op andere gebieden wordt de kracht van samenwerken gezien: het gezamenlijke Leerplein is vernieuwd en de ICT- en inkoopafdelingen trekken samen op om gezamenlijke (inkoop-)voordelen te onderzoeken.

UMCG Centrum voor Revalidatie

Revalidatie Friesland en UMCG Centrum voor Revalidatie hebben in juni de handen ineengeslagen om gezamenlijk voor kinderen met een revalidatievraag ketenzorg tot stand te brengen. Het doel van de getekende intentieverklaring is dat de behandeling zo goed mogelijk is afgestemd op de patiënt en dat de patiënt geen verschil merkt tussen de beide organisaties. Met deze samenwerking maken de revalidatiecentra zich sterk voor toekomstbestendige (kinder-)revalidatiezorg in de regio.

Nexus Paramedie

We zoeken de samenwerking ook buiten de kaders van medisch specialistische revalidatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de oprichting van de stichting Nexus Paramedie welke vanaf 1 januari 2022 onderdeel is van Revalidatie Friesland. Hierdoor bieden we nu naast MSR ook eerstelijns fysiotherapie in Leeuwarden.

Verkenning samenwerking Leeuwarden

In Leeuwarden is Revalidatie Friesland samen met Medisch Centrum Leeuwarden en Zorggroep Noorderbreedte in gesprek over hoe we onze zorg nóg beter op elkaar kunnen afstemmen. Eind 2020 is een verkenningsopdracht gestart waarin de mogelijkheden van netwerkzorg tussen de organisaties wordt uitgewerkt. Doel is dat er in Leeuwarden een zorgaanbod wordt ontwikkeld waarbij het startpunt van herstel van een patiënt met een revalidatievraag zo vroeg mogelijk in het proces van de patiënt ligt.

Ga terug naar het overzicht