Gebouwen en terreinen

Op het gebied van huisvesting zijn er in 2021 mooie stappen gezet. De fysieke toegankelijkheid van onze locaties werd door (oud)patiënten zelfs beoordeeld met het rapportcijfer 9,3(!).

Nieuwbouw Isala ziekenhuis afgerond

De nieuwbouw van het ziekenhuis in Meppel met het daarnaast gelegen revalidatiecentrum van Zorggroep Noorderboog en Revalidatie Friesland is afgerond. Het nieuwe revalidatiecomplex heeft de naam Reestdal Revalidatie gekregen. Vernoemd naar het nabij gelegen natuurgebied. In december nam Peter Visch namens alle medewerkers van Revalidatie Friesland de sleutel in ontvangst. Revalidatie Friesland biedt op de locatie in Meppel complexe- en intensieve revalidatiezorg aan verschillende doelgroepen, onder andere aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn, revalidatie na amputatie en oncologie. Tevens biedt Revalidatie Friesland revalidatiegeneeskunde als poortspecialisme aan op de polikliniek en in de kliniek van Isala Meppel.

Nieuwbouw Emmeloord

In Emmeloord is Revalidatie Friesland in samenwerking met 10 andere ketenpartners gestart met het ontwikkelen van een nieuw gezondheidscentrum voor de Noordoospolder. Het initiatief wordt met name gedragen door het Antonius Ziekenhuis en Zorggroep Oude en Nieuwe Land als grootste zorgpartners. Het doel: elkaar als zorgpartners onder één dak versterken en geïntegreerde (revalidatie)zorg bieden. In het verlengde daarvan zijn er eind 2021 aparte gesprekken gestart met Zorggroep Oude en Nieuwe land over een meer intensieve samenwerking.

Ga terug naar het overzicht