Jaarcijfers

Het jaar 2021 is cijfermatig positief afgesloten bij Revalidatie Friesland. Hieronder vind je de belangrijkste jaarcijfers.

Patiënttevredenheid

De kwaliteit van revalidatiecentra in Nederland wordt ieder jaar gemeten door middel van ervaringsindicatoren. Patiënten waarvan de behandeling is afgerond, kunnen hun ervaring delen door het invullen van een vragenlijst. Over het jaar 2021 hebben oud-patiënten Revalidatie Friesland beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8 (benchmark 8,7). We blijven ons ontwikkelen want op alle onderdelen scoorden we dit jaar hoger dan het gemiddelde van vorig jaar. Uitschieters zijn de fysieke toegankelijkheid van onze locaties en de begrijpelijke uitleg van onze artsen en medewerkers met een 9,3 gemiddeld. Bijna 98% van de oud-patiënten gaf aan Revalidatie Friesland aan te bevelen aan anderen.

Balans

Kengetallen

Productie Aantal
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 13.934
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 1.935
Waarvan voor volwassenen 11.999
Aantal klinische opnames in verslagjaar 353
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 44
Waarvan voor volwassenen 309
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC zorgproducten 15.962
Waarvan klinisch 305
Waarvan poliklinisch 15.657
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC zorgproducten 16.149
Waarvan klinisch 317
Waarvan poliklinisch 16.832

 

Ga terug naar het overzicht