Vacature Lid Raad van Toezicht (RvT)

Een gedreven professional met een vernieuwende blik en affiniteit met digitalisering (in de zorg) die op eigentijdse wijze invulling geeft aan de rol van toezichthouder.

Profielschets

Je bent in staat om een brug te slaan tussen innovatie en kwaliteit van zorg. Je hebt het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord bij te staan en de ambitieuze doelstellingen van Revalidatie Friesland en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen. Ook beschik je over de tijd, het gezag en de vaardigheden voor een evenwichtige besluitvorming in de Raad van Toezicht. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit & veiligheid, innovatie en verandering, waaronder digitalisering.

Daarnaast toon je:

  • Evenwicht tussen bestuurlijke afstand en persoonlijke betrokkenheid
  • Actieve maatschappelijke sensitiviteit
  • Ervaring om te kunnen communiceren op bestuurlijk niveau
  • Kritisch vermogen en onafhankelijkheid
  • Een helicopterview en ben je een teamspeler
  • Ondernemerschap met een vernieuwende blik
  • Expertise op het gebied van transities en verandering.

Revalidatie Friesland kent een besturingsmodel waarbij sprake is van een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.

Als richtsnoer voor de honorering geldt de beloningscode van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg.

Informatie en reactie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Koopmans-Kornelius, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Reacties kunnen tot en met 5 juni 2022 worden gericht aan mevrouw W. Koopmans-Kornelius, per e-mail: secretariaatRvB@revalidatie-friesland.nl.

Selectiegesprekken staan gepland op 20 juni 2022.