Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Structuur en bestuur

Revalidatie Friesland is een stichting en kent diverse behandeleenheden welke verdeeld werkend zijn op elf locaties. Behandelaars werken interdisciplinair onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts.

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en bestaat uit de heer drs. P. G. (Peter) Visch.

De raad van bestuur ontvangt advies van een medische staf, cliëntenraad en ondernemingsraad en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht ziet toe op de ontwikkeling van het beleid en op de voortgang. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur en evalueert haar functioneren. De leden van de raad van toezicht hebben gezamenlijk een brede maatschappelijke achtergrond en zijn onafhankelijk.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw W. (Wil) Koopmans-Kornelius, voorzitter
  • Mevrouw mr. E.E. (Elly) van ’t Hof MBA
  • De heer H.W.H.M. (Herman) van Kesteren,
  • De heer F. (Frits) Wallis, huisarts
  • De heer drs. A.H. (André) Enter

Bestuur & toezicht van Revalidatie Friesland voldoen aan de Zorgbrede Governancecode en aan de wettelijke voorschriften van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen).

Hebt u interesse in ons jaarverslag? Kijk dan op op www.revalidatie-friesland.nl/jaarverslag.

Een uitgebreidere versie van jaarverslag, inclusief jaarrekening, kunt u ook inzien op: www.jaarverslagen.zorg.nl