Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Rookvrij Revalidatie Friesland

Met ingang van woensdag 1 januari 2020 wordt Revalidatie Friesland volledig rookvrij. Dit geldt voor alle locaties. In de gebouwen en op de terreinen mag dan niet meer gerookt worden. In Beetsterzwaag krijgt de rookabri een andere functie en er worden rookvrije generatie-borden geplaatst. Voor de ziekenhuislocaties geldt dat we meeliften op de door de ziekenhuizen genomen maatregelen. Medewerkers, patiënten of bezoekers die willen roken, zullen dat buiten onze terreinen moeten doen.

Als revalidatiecentrum willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheid en het welbevinden van mensen door het aanbieden van medische specialistische revalidatiezorg. Dit betekent ook dat we zorg willen dragen voor het behouden en verbeteren van de gezondheid voor patiënten en medewerkers. Het faciliteren van roken hoort hier niet meer bij.

Het rookverbod geldt voor sigaretten, sigaren, pijptabak, ook voor de e-sigaret (shisha-pen, ‘dampen’), en ‘rookvrije sigaretten’ zoals de iQos/Heets, Juul en alle andere rookgerei.

Ik ben een roker – wat nu?

Uiteraard adviseren we u om te stoppen met roken. Een stoppen-met-rokencursus wordt vaak vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

We weten ook dat stoppen met roken geen eenvoudige opgave is. Voor eventueel advies kunt u terecht bij uw(huis-)arts, apotheker of de GGD.

In de kliniek en op de terreinen mag echt niet meer worden gerookt.  Bespreek uw rookgedrag daarom met uw revalidatiearts, verpleegkundige of therapeut. Soms kunnen rokers tijdens hun opname overstappen op nicotinepleisters of nicotinekauwgom. We verwachten van iedereen die Revalidatie Friesland bezoekt dat men zich aan de regels houdt – en dus meewerkt Revalidatie Friesland rookvrij te houden.

www.rokeninfo.nl – Wetenschappelijk betrouwbare informatie over roken en stoppen met roken van het Trimbos Instituut.

www.ikstopnu.nl – Voor mensen die gaan of willen gaan stoppen met roken en verwijzing naar een gratis telefonische hulplijn van het Trimbos Instituut.

www.ggdfryslan.nl – GGD Fryslân biedt groepstraining om te stoppen met roken.